ข่าวมาใหม่

กระทรวงพาณิชย์ เปิดงาน “Southern offline Market @ ตลาดประชารัฐต้องชม หลาดสยาม” มุ่งเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันเชิงการค้าของคนในพื้นที่

ช่วงเย็นวันนี้ (28 มิ.ย. 62) ที่ตลาดประชารัฐต้องชม “หลาดสยาม” บริเวณลานจอดรถสยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “Southern offline Market @ ตลาดประชารัฐต้องชม หลาดสยาม” โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกล่าวต้อนรับ มี นางผุสสดี จ๋ายเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ พาณิชย์จังหวัด ตลอดจนผู้แทนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดโครงการ “พัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคใต้” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันเชิงการค้าของคนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง และก้าวทันต่อสถานการณ์ทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รองรับนโยบายเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยขยายช่องทางการตลาดผ่านประตูดิจิทัล เนื่องจากยุคปัจจุบันอินเตอร์เน็ตได้เปิดประตูมากมายหลากหลายของโอกาสสำหรับธุรกิจ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ จึงเป็นช่องทางการจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในวันนี้ได้มีการรวบรวมสินค้าที่มีศักยภาพจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันสนับสนุน และเลือกซื้อสุดยอดผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการโดยตรง ซึ่งได้รับการคัดสรรและรับรองว่าเป็นสินค้าคุณภาพที่มีเอกลักษณ์มาจัดแสดงในงาน จำนวน 50 ร้านค้า โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562

ด้านนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลามีสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์เด่นมากมาย อาทิ อาหารทะเลแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากยางพารา สินค้าเกษตร รังนก กระเป๋าจากใยตาล ผ้าทอเกาะยอ ไข่ครอบ เครื่องประดับ และเป็นจังหวัดที่ติดชายแดนประเทศมาเลเซีย ซึ่งผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้มีการติดต่อค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านมาอย่างยาวนาน จังหวัดสงขลาจึงมีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา-ปาดังเบซาร์ การขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา-บูกิตกายูฮิตำ เป็น 24 ชั่วโมง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต การผลักดันจังหวัดสงขลาก้าวสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารารับเบอร์ซิตี้ เป็นต้น และผลักดันให้ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศได้พัฒนาด้านการผลิต การตลาด มุ่งเน้นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการค้าของคนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ

นอกจากนี้จังหวัดสงขลา ยังเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มีความสงบเรียบง่าย และมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งทางประวัติศาสตร์ และธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะบรรยากาศของความเป็นเมืองติดทะเล ขณะที่ในส่วนของเมืองหาดใหญ่ จะเป็นเมืองที่มีความคึกคัก เพราะเป็นย่านการค้า มีที่พัก ร้านอาหาร ไว้คอยบริการ และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงพิธีเปิดชุด “Amazing Songkhla Carnival” การแสดงวัฒนธรรม การจัดโปรโมชั่นสินค้า การแสดงมายากล การออกบูธจำหน่ายสินค้า อาทิ เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องหนัง เครื่องจักสาน กระเป๋า อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เครื่องสำอาง กาแฟ ข้าวเกรียบปลา ข้าวพอง เสื้อผ้ามุสลิม หนังตะลุง รังนก ไอศครีมรวงผึ้ง น้ำพริก ปลาส้ม ฯลฯ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top