ข่าวประชาสัมพันธ์

กยท. เขตภาคใต้ตอนล่าง เปิดรับสมัครการประกวดหนูน้อยชาวสวนยาง

การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง เปิดรับสมัครการประกวดหนูน้อยชาวสวนยาง วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำหรับเงื่อนไขและกติกาการรับสมัคร 1.คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด เพศชาย เพศหญิง ที่เกิดในระหว่าง 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2558 2.กำหนดวันรับสมัคร และวิธีการสมัคร หมดเขตรับสมัคร 3 กรกฎาคม 2562 โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่าน Google Form เท่านั้น 3.หลักฐานการสมัคร รูปถ่าย สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 รูป รูปถ่ายเต็มตัว 1 รูป รูปถ่ายใบหน้า 1 รูป 4.หลักเกณฑ์การประกวด แต่งกายแบบสร้างสรรค์ ให้มีความเกี่ยวข้องกับยางพารา การประกวดแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 เดินแฟชั่นโชว์เพื่อเปิดตัวผู้เข้าประกวดบนเวที พร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์จากยางพารา และให้ผู้เข้าประกวดแนะนำตัวเอง และรอบที่ 2 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 คน จากนั้นผู้ผ่านเข้ารอบตัดสินจะต้องตอบคำถามจากคณะกรรมการ เป็นการวัดปฏิภาณ ไหวพริบ เพื่อตัดสินผู้ชนะเลิศ 5.เกณฑ์การตัดสิน การแต่งกาย สวยงาม สร้างสรรค์ เหมาะสม กิริยา ท่าทาง และบุคลิกภาพ ความกล้าแสดงออก ปฏิภาณไหวพริบ (รอบตัดสิน) 6.รางวัลการประกวด รางวัลชนะเลิศ (จำนวน 1 รางวัล) เงินรางวัล 5,000 บาท โล่รางวัล พร้อมของที่ระลึก รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (จำนวน 1 รางวัล) เงินรางวัล 3,000 บาท โล่รางวัล พร้อมของที่ระลึก รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (จำนวน 1 รางวัล) เงินรางวัล 2,000 บาท โล่รางวัล พร้อมของที่ระลึก รางวัลชมเชย (จำนวน 2 รางวัล) รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมของที่ระลึก รางวัลการแต่งกายสร้างสรรค์ (จำนวน 1 รางวัล) เงินรางวัล 2,500 บาท

ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของการยางแห่งประเทศไทย ไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าร่วมประกวดได้ กำหนดการประกวด ทางทีมผู้จัดจะโทรและแจ้งรายละเอียดไปใน e-mail ที่ผู้ปกครองได้แจ้งไว้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ทีมผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า สอบถามเพิ่มเติม 09-5403-1946 เฟีย 08-7054-5050 คุณโบว์ หรือ Line ID : fia7540 กดลิ้งค์สมัครการประกวดหนูน้อยชาวสวนยาง ได้ที่ https://qrgo.page.link/j3u32

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top