ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “เดิน-วิ่ง ฟันรัน มินิมาราธอน 2019” ชิงถ้วยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

ช่วงบ่ายวันนี้ (3 ก.ค. 62) ที่หอประชุมราชาวดี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลตำรวจโท สาคร ทองมุณี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และประธานจัด ญ.ว. เดิน-วิ่ง ฟันรัน มินิมาราธอน 2019 พร้อมด้วยนายจตุพล เจริญรี กรรมการการศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย นายวศิน การีรัตน์ อุปนายก สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย นางวรรณา ชาวนา ประธาน ชมรมสายสัมพันธ์ตรีจักร นายณัฐปคัลภ์ สังข์ทอง ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง 62 และ ดร.ถนอมทรัพย์ นูนน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ร่วมกันแถลงข่าว “เดิน-วิ่ง ฟันรัน มินิมาราธอน 2019” ครั้งที่ 2 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง นักเรียน และสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กล่าวถึงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของคนในด้านการส่งเสริมและสร้างสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน ทางภาคีเครือข่ายทั้ง 5 ภาคีของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และชมรมสายสัมพันธ์ฟ้าแดงตรีจักร ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม ญ.ว. เดิน-วิ่ง ฟันรัน มินิมาราธอน 2019 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริม และกระตุ้นการออกกำลังกายของประชาชน และเยาวชน พร้อมเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติในอำเภอหาดใหญ่อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มประชากรทุกช่วงวัยหันมาสนใจออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากร และศิษย์เก่า ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ร่วมออกกำลังกาย และประกอบกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้ห่างไกลจากยาเสพติด และอบายมุขทั้งปวง นอกจากนี้ยังเป็นการระดมทุนในการสร้างของห้องสมุดดิจิทัล ห้องเกียรติยศ และพิพิธภัณฑ์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การแข่งขันในครั้งนี้ ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษสนามโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยแบ่งการวิ่งออกเป็น VIP 5.0 และ 10 .5 กิโลเมตร วิ่ง Fun Run 5.0 และ Mini 10.5 กิโลเมตร สำหรับนักวิ่งทุกคน จะได้รับเหรียญทุกรุ่น และทุกระยะวิ่ง คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 5,000 คน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียด และเพิ่มเติมได้ที่ http://race.thairun/yorwor 2019

ทั้งนี้ก่อนการแถลงข่าวได้มีการร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ในเพลง “ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ อีกด้วย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top