ข่าวทั่วไป

มท.2 นำพุทธศาสนิกชนชาว จ.สงขลา ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา ในพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ วัดสุวรรณวนาราม ทอดผ้าป่าสามัคคี และปิดทองฝังลูกนิมิต

วันนี้ (11 ก.ค. 62) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ วัดสุวรรณวนาราม ทอดผ้าป่าสามัคคี และปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดสุวรรณวนาราม ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมีพระครูวุฒิธรรมนิเทศน์ เจ้าคณะอำเภอรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ตลอดจนคณะผู้บริหารองค์กรกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอรัตภูมิ นายสรรเพชญ บุญญามณี นายสุวิทย์ จิตบรรจง พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน และพี่น้องประชาชนในอำเภอรัตภูมิ ร่วมในงานยกช่อฟ้า ทอดผ้าป่า และปิดทองฝังลูกนิมิตกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้ เป็นการร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในช่วงใกล้เทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 สำหรับ “วัดสุวรรณวนาราม” เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ ณ ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top