ข่าวการศึกษา

จ.สงขลา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ

วันนี้ (26 ก.ค. 62) ที่วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน และพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนที่ต่างพร้อมใจสวมใส่ชุดขาว ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีพระเทพสุธรรมญาณ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ในครั้งนี้ เพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เป็นการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจของพุทธศาสนิกชนให้ประชาชน และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สังคมเกิดความสงบสุขร่มเย็น สันติสุข โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โบราณราชประเพณีของสังคมไทย

สำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมพิธีจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการศาสนา การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี ทำให้ประชาชนที่อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้แสดงออกถึงความจงรักดีต่อสภาบันพระมหากษัตริย์ และให้สังคมเกิดความสงบสุข ทั้งนี้ ก่อนเริ่มพิธีสวดมนต์ นายวรณัฎฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลานำพสกนิกรชาวสงขลาร่วมประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ อีกด้วย

สำหรับ “วัดชัยมงคล พระอารามหลวง” ตั้งอยู่ที่ถนนชัยมงคล ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นวัดเก่าแก่ที่ประดิษฐานพระบรมธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากภายในวัดนี้ประดิษฐานองค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากลังกา ประมาณปี พ.ศ.2435 ซึ่งมีเรื่องเล่าว่า พระอาจารย์สอนบาลีในวัดชัยมงคลองค์หนึ่ง นามว่า “นะ อิศโร” เดินทางไปลังกา และมีโอกาสรู้จักกับคหบดีผู้หนึ่งซึ่งมีพระธาตุพระทศพลอยู่มาก เศรษฐีคนนั้นยินดีถวายพระธาตุ โดยท่านนะ อิศโร อธิษฐาน และเลือกได้พระบรมธาตุพระพุทธองค์ ท่านเศรษฐีรู้สึกเสียใจมาก แต่ยินดีให้ แล้วบอกว่าพระบรมธาตุเป็นคู่บุญบารมีท่านนะ อิศโร จากนั้นท่านได้นำพระบรมธาตุกลับมาสงขลา พร้อมกับสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมธาตุให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะจวบจนปัจจุบัน

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top