ข่าวการศึกษา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา เตือนการพกพาสกุลเงินและตราสารที่เปลี่ยนมือได้เข้า-ออก ประเทศสิงคโปร์

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ด้วยกรมการจัดหางานได้รับแจ้งจากสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ กรณีมีข่าวผู้โดยสารเดินทางออกจากประเทศสิงคโปร์ มีเงินสดในสกุลต่าง ๆ มูลค่ารวมกันกว่า 232,000 เหรียญสิงคโปร์ โดยไม่สำแดงต่อเจ้าพนักงาน จึงถูกปรับเป็นจำนวนเงิน 7,000 เหรียญสิงคโปร์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน คนหางาน ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปทำงานในปะเทศสิงคโปร์ทราบว่า กรณีนำเงินสดมูลค่ามากกว่า 20,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 460,000 บาท) หรือเงินสกุลอื่น ๆ ที่มีมูลค่าเท่ากันออกนอกประเทศสิงคโปร์ จะต้องสำแดงรายการเงินตรานั้น ๆ ต่อเจ้าพนักงานช่องศุลกากรสีแดง เมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยานชางงี ในประเทศสิงคโปร์ หรือเคาท์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศสิงคโปร์ หากไม่ปฎิบัติตามถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย โดยมีโทษสูงสุด 50,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1,150,000 บาท) หรือโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/คนหางาน ทราบ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา โทร.0-7431-4845 ในเวลาราชการ

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top