ข่าวการศึกษา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา เตือน ห้ามนำผลิตภัณฑ์เกษตร และสัตว์ต้องห้ามเข้าไปในสาธารณรัฐเกาหลี

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากหมูแอฟริกา และสำนักงานบริการพัฒนาบุคลากรแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย แจ้งเรื่องทางการสาธารณรัฐเกาหลี ห้ามมิให้นำผลิตภัณฑ์เกษตร และสัตว์ต้องห้ามเข้าไปในสาธารณรัฐเกาหลี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน คนงาน ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากหมูในแอฟริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำสัตว์ พืช และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเข้าไปในสาธารณรัฐเกาหลี จะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติหน้าที่ตรวจสอบสัมภาระแรงงานไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ หรือท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ทั้งนี้หากมีการตรวจพบหลังจากที่แรงงานไทยเดินทางมาถึงสาธารณรัฐเกาหลีแล้ว แรงงานไทยจะต้องชำระค่าปรับตามที่ทางการสาธารณรัฐเกาหลีกำหนด

กรณีพกพาสัตว์ พืช ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลผลิตจากการทำปศุสัตว์เข้าประเทศโดยไม่แจ้ง จะถูกเรียกเก็บค่าปรับไม่เกิน 5 ล้านวอน (ประมาณ 133,500 บาท 1 วอน = 0.0267 บาท : อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562) และกรณีที่ส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลผลิตจากการทำปศุสัตว์จากต่างประเทศผ่านทางไปรษณีย์ จำเป็นต้องแจ้งกักกันโรคเช่นกัน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/คนหางาน ทราบ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา โทร.0-7431-4845 ในเวลาราชการ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top