ข่าวการศึกษา

โรงพยาบาลสงขลาเขตเมือง เปิดคลินิกทันตกรรม มุ่งให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาทางทันตสุขภาพในเขตเมือง

วันนี้ (31 ก.ค. 62) ที่โรงพยาบาลสงขลาเขตเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลสงขลาเขตเมือง โดยมีทันตแพทย์หญิงสุกีรติ กปิลกาญจน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลสงขลาเขตเมือง ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การปรับปรุงคลินิกทันตกรรม โดยย้ายจากชั้น 2 ของอาคารมาเป็นชั้น 1 เป็นความตั้งใจของโรงพยาบาลสงขลาที่จะตอบสนองการเข้าถึงของประชาชนด้านบริการทันตกรรมในเขตเมือง ทั้งงานรักษาทางทันตกรรม และงานส่งเสริมป้องกันทางทันตสุขภาพ โดยเฉพาะการเปิดคลินิกพิเศษทางทันตกรรมเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการเข้ารับบริการ และลดระยะเวลารอคอยคิว ซึ่งมั่นใจว่าการเปิดคลินิกทันตกรรมแห่งใหม่ในครั้งนี้ จะสามารถให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาทางทันตสุขภาพในเขตเมือง ช่วยลดการสูญเสียฟัน และการเกิดโรคในช่องปากส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันสมัย

นายแพทย์บรรเจิด นนทสูตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา กล่าวว่า คลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลสงขลาเขตเมือง เดิมเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2543 ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ของอาคาร แต่เนื่องด้วยปัญหาอุปสรรคการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุ ซึ่งไม่สะดวกในการเข้ารับบริการ ประกอบกับจำนวนทันตแพทย์และยูนิตทำฟันที่เพิ่มขึ้น ทางโรงพยาบาลสงขลา จึงได้ทำการย้ายคลินิกทันตกรรมเดิม และปรับปรุงสถานที่ใหม่ บริเวณชั้น 1 เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เปิดให้บริการในเวลาราชการ และให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ดังนี้ ในเวลาราชการให้บริการทันตกรรมทั่วไป และเฉพาะทางบางสาขา รวมทั้งงานส่งเสริมป้องกันทางทันตกรรมนอกเวลาราชการ ให้บริการทันตกรรมทั่วไป และเฉพาะทางทุกสาขา เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยคิวงานเฉพาะทาง ได้แก่ สาขาทันตกรรมจัดฟัน รักษารากฟัน ปริทันต์ ศัลยกรรมช่องปาก ใส่ฟัน และทันตกรรมเด็ก ได้เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30-20.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top