ข่าวการศึกษา

จ.สงขลา เปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พร้อมกับจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ

วันนี้ (5 ส.ค. 62) ที่บริเวณค่ายลูกเสือสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 โดยมีผู้บังคับการงานชุมนุม ผู้บังคับการค่ายย่อย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กิจการลูกเสือสำรองในประเทศไทยมีอายุยาวนานถึง 61 ปี เป็นที่ประจักษ์ว่าการจัดงานชุมนุมลูกเสือ นอกจากจะเป็นการรวมพลังของลูกเสือแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกเสือมาทำกิจกรรมร่วมกัน ใช้ชีวิตแบบชาวค่าย เรียนรู้ทักษะ ประสบการณ์ ซึ่งเยาวชนลูกเสือที่มาชุมนุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นเด็กประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในวัยซน อยากรู้อยากเห็น เป็นวัยที่ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ

สำหรับการฝึกลูกเสือสำรองเป็นการให้ความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็ก ทำให้เด็กมีความสนุกสนาน จดจำง่าย รวมทั้งกิจกรรมลูกเสือยังเป็นการส่งเสริมระเบียบวินัย การเล่นที่ถูกต้องตามกติกา รักหมู่คณะ และการช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต ตามพระปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ พร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พร้อมกันทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันสถาปนากิจการลูกเสือสำรองในประเทศไทย

สำหรับจังหวัดสงขลาได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ณ ค่ายลูกเสือสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใต้คำขวัญ “รับผิดชอบหน้าที่ มีวินัย ไม่ตามใจตนเอง” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รวม 903 คน จากสถานศึกษาในจังหวัดสงขลาทุกสังกัด โดยแบ่งเป็นหกใครย่อยประกอบด้วย ค่ายอาเคล่า ค่ายเมาคลี ค่ายบาลู ค่ายบาเกียร่า ค่ายแชร์คาน และค่ายบันเดอโล้ก

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยที่ดีตั้งแต่เยาว์วัย เป็นการเตรียมความพร้อมของเยาวชนลูกเสือไทยรองรับประชาคมอาเซียน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะทางลูกเสือให้กับลูกเสือสำรอง และผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้เรียนรู้ประสบการณ์ พร้อมเสริมสร้างความรักความสามัคคี และสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยส่งเสริมให้ลูกเสือแสดงออกถึงความสามารถของตนเอง และผู้บังคับบัญชาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือได้อย่างถูกต้อง กิจกรรมประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ งานศิลปะ งานฝีมือ ทักษะลูกเสือสำรอง การสำรวจ นิทานป่าดงพงพี และกิจการลูกเสือสำรอง รวมถึงกิจกรรมพิเศษการชุมนุมรอบกองไฟ

ทั้งนี้ภายในพิธีเปิดงานได้จัดให้มีการประกาศสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสงขลา การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี การร้องเพลงสดุดีจอมราชา และการนำทบทวนคำปฏิญาณ โดยนายโสภณ ช่วยสงฆ์ ผู้ตรวจการลูกเสือแห่งชาติ อีกด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top