ข่าวมาใหม่

มท.2 เปิดงาน “เชิดชูพระยารัษฎาฯ บิดายางพาราไทย” และมหกรรมการยางพารา ประจำปี 2562

วันนี้ (5 ส.ค. 62) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เชิดชูพระยารัษฎาฯ บิดายางพาราไทย” และมหกรรมการยางพารา ประจำปี 2562 โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ และมีนายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอเมืองตรัง

พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เป็นเจ้าเมืองตรัง เมื่อปี 2433 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองตรัง ได้วางรากฐานการพัฒนาเมืองตรังในทุกด้าน ได้มีการตัดถนนสายเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เพื่อเชื่อมภาคใต้ฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทย เป็นถนนสวยที่สุดสายหนึ่ง นอกจากนี้ได้สร้างท่าเทียบเรือส่งสินค้าไปต่างประเทศที่เมืองกันตัง อำเภอกันตัง พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (มหิศรภักดี คอซิมบี้ ณ ระนอง) เป็นผู้นำเมล็ดยางพาราจากมลายูมาปลูกครั้งแรกที่เมืองตรัง เมื่อ พ.ศ.2442

ต่อมาให้พระสถลหลานชายนำเมล็ดยางพารามาปลูกเป็นแถวเป็นแนว มีลักษณะเป็นสวนยางที่เมืองกันตังจนเป็นยางแถวแรก เมื่อปี 2444 และได้เป็นตัวอย่างให้ชาวตรังทำสวนยางพารา ต่อมาได้ขยายไปสู่ทุกจังหวัดในภาคใต้ และจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย ทั้งนี้ในการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการของพระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) อดีตเจ้าเมืองตรัง

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า จังหวัดตรังมีประชากรประมาณ 130,000 คน ประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยเฉพาะการทำสวนยางพารา ยางพารานับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวจังหวัดตรังจำนวนมาก พื้นที่ในการปลูกยางพาราในจังหวัดตรังมีมากถึง 1,300,000 ไร่ ปูชนียบุคคลที่ได้รังสรรค์ให้จังหวัดตรังเป็นที่เชิดชูตั้งแต่อดีตกาลนับ 100 ปีมาจนถึงปัจจุบัน คือ พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) อดีตเจ้าเมืองตรัง ซึ่งเป็นผู้นำยางพารามาปลูกในจังหวัดตรัง เป็นแห่งแรกของประเทศไทย จนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ

อีกทั้งยังเป็นนักพัฒนานักปกครอง ที่ทำให้เมืองตรังเป็นเมืองสงบร่มเย็นสืบต่อมา ดังคำขวัญประจำจังหวัดตรังที่ว่า “เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา”

ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา / ข่าว-ภาพ

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top