ข่าวทั่วไป

มท.2 กล่าวให้โอวาทคณะนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศในสาขาการแพทย์ ภายใต้โครงการ “เจียระไนเพชรสู่วงการแพทย์” ย้ำ “เยาวชน” คือ ความหวังการพัฒนาประเทศ และพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ บุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น จะสนับสนุนระบบสาธารณสุขของประเทศก้าวหน้า และเข้มแข็ง

วันนี้ (7 ส.ค. 62) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวให้โอวาทคณะนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศในสาขาการแพทย์ ภายใต้โครงการ “เจียระไนเพชรสู่วงการแพทย์” ส่งมอบนักศึกษาทุน ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย Syiah Kuala ประเทศอินโดนีเซีย มหาวิทยาลัยนานาชาติแอฟริกา ประเทศซูดาน ณ โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายแพทย์แวมาฮาดี แวดาโอะ ผู้อำนวยการโครงการเจียระไนเพชรสู่วงการแพทย์ ผศ.ดร.ปรัชญา บินหมัดหมี ในนามมหาวิทยาบัย Syiah Kuala ประเทศอินโดนีเซีย Mr.Muhammed Kasim Ali ผู้แทนในนามมหาวิทยาลัยนานาชาติแอฟริกา ประเทศซูดาน และนายเมธา เมฆารัฐ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า โครงการ “เจียระไนเพชรสู่วงการแพทย์” เป็นการริเริ่มจากนายแพทย์แวมาฮาดี แวดาโอะ ที่ได้หยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง ให้มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมด้านการศึกษา ประสานสัมพันธ์ และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มาแล้ว โดยมีผู้สนใจสมัครทั้งหมด 250 คนจากทั่วประเทศ พร้อมทั้งมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Syiah Kuala จากประเทศอินโดนีเซีย และทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแอฟริกา ประเทศซูดาน

ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเยาวชนทุกคน ที่ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทั้ง 22 มหาวิทยาลัย สิ่งสำคัญ คือ อยากให้พวกเยาวชนในโครงการช่วยนำสิ่งดี ๆ จากบ้านเรา นำไปเผยแพร่ต่อยังมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง และ 6 ปีที่ไปอยู่ คาดหวังว่าทุกคนจะได้นำวัฒนธรรมที่ดีจากบ้านเมืองเขา กลับมาพัฒนาในบ้านเมืองเราในอนาคต พร้อมขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด และมีความอดทนอย่าท้อถอย มีความมุ่งมั่นในการศึกษา ขอให้กำลังใจ และใช้โอกาสนี้นำสิ่งดี ๆ มาใช้กับชีวิตนำความรู้ ประสบการณ์เป็นแบบอย่างที่ดีต่อน้อง ๆ ในรุ่นต่อไป เพื่อกลับมาพัฒนาบ้านเมือง ชุมชน จนถึงประเทศชาติ เพราะ “เยาวชน” คือ ความหวังในการพัฒนาประเทศ และพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะได้มีบุคลากรทางการแพทย์มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ระบบสาธารณสุขของประเทศก้าวหน้า และเข้มแข็งมากขึ้น

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top