ข่าวทั่วไป

เปิดแล้วงาน “Smart Energy” นิทรรศการพลังงานอัจฉริยะ ที่ จ.สงขลา

วันนี้ (9 ส.ค. 62) ที่บริเวณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพลังงาน เพื่อเผยแพร่และเชื่อมโยงการใช้พลังงานอัจฉริยะ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยการใช้นวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วม ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเรื่อง “การบริหารจัดการน้ำด้วยหลัก 3 R” โดยการประปาส่วนภูมิภาค การแสดงสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมอนุรักษ์พลังงาน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย การเสวนาในหัวข้อ “เปลี่ยนเพื่อโลก” จากสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top