ข่าวมาใหม่

SACICT เปิดกิจกรรม “SACICT Mobile Gallery 2019” ที่ จ.สงขลา จำลองหอนิทรรศการผลงานศิลปหัตถกรรม ภายใต้แนวคิด “Sense of Siam”

วันนี้ (14 ส.ค. 62) ที่บ้านนครใน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนราเดช คำทับ คณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนางบุรฉัตร ศรีวิลัย หัวหน้าฝ่ายบริหารองค์ความรู้และนิทรรศการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) นางธัญรัศม์ อภิสิทธิ์อมรกุล ผู้บริหารบ้านนครใน และโรงแรมสงขลาแต่แรก และนายปัญญา พูนสิน เจ้าของพิพิธภัณฑ์ผ้า 238 Inspiration House ร่วมเปิดกิจกรรม “SACICT Mobile Gallery 2019” จำลองหอนิทรรศการผลงานศิลปหัตถกรรมของ SACICT ออกสู่สาธารณะ ภายใต้แนวคิด “Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน” สะท้อนคุณค่าแห่งภูมิปัญญาของ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ผ่านงานหัตถศิลป์ และนวัตศิลป์หลากหลายรูปแบบ เพื่อสนับสนุนและเชิดชูบุคคลที่มีองค์ความรู้เชิงช่าง ได้มีจุดยืนในการแสดงทักษะฝีมือและผลงานของตัวเองให้สังคมได้ประจักษ์ ทั้งยังถ่ายทอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาไทย ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงผู้ที่สนใจและรักในงานศิลปหัตถกรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้มาสัมผัสอย่างใกล้ชิด พร้อมเปิดตัวระบบ SACICT Archive ระบบสืบค้นข้อมูลงานหัตถกรรม มาให้ผู้เข้าชมได้ทดลองใช้ เพื่อนำไปต่อยอดสู่ผลงานหัตถศิลป์ และนวัตศิลป์ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตในปัจจุบัน

งาน “SACICT Mobile Gallery 2019” เป็นการจัดงานต่อเนื่องครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ บ้านนครใน จังหวัดสงขลา โดยภายในงานจะแสดงให้เห็นถึงผลงานศิลปหัตถกรรมที่สร้างขึ้นจากองค์ความรู้ อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จากมือของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม สะท้อนถึงรากเหง้าและคุณค่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสาน อีกทั้งยังจัดแสดงชิ้นงานที่ได้จากความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชีย ใน “โครงการ Cross Cultural Crafts” และชิ้นงานเชิงนวัตศิลป์ชั้นสูง จาก “โครงการ Signature” อีกด้วย

สำหรับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เป็นองค์กรของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการรวบรวมองค์ความรู้ อนุรักษ์ สืบสาน คุณค่าแห่งหัตถศิลป์ไทย และมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ด้วยการต่อยอดภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนให้งานหัตถศิลป์ไทยมีความร่วมสมัย สามารถประยุกต์เป็นหนึ่งเดียวกับการใช้ชีวิตประจำวันในสังคมไทย ภายใต้แนวคิด “Today Life’s Craft” ตลอดจนยกระดับคุณค่าแห่งงานหัตถศิลป์ไทย ให้ได้รับการต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่ตลาดระดับสากล ภายใต้กลไกการทำงานเชิงรุก และปรากฏผลตอบแทนอย่างเป็นรูปธรรม

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top