ข่าวประชาสัมพันธ์

จ.สงขลา ขานรับนโยบายกระทรวงการคลัง เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ ตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้” เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี 2562

นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ภายใต้มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ และสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (G-Wallet) Application “เป๋าตัง” โดยรัฐบาลจะให้สิทธิ 2 ต่อ คือ เป๋าตัง ช่อง 1 สนับสนุนวงเงิน คนละ 1,000 บาท ให้แก่ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จำนวน 10 ล้านคน ที่ลงทะเบียนร่วมมาตรการผ่าน Application “เป๋าตัง” เพื่อเป็นสิทธิในการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ และเป๋าตัง ช่อง 2 ให้เงินชดเชย (Cash Back) สูงสุดร้อยละ 15 ของยอดการชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน (หรือวงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท) สำหรับผู้ลงทะเบียนเติมเงินเพื่อใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก หรือซื้อสินค้าท้องถิ่นจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้” ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com ในวันที่ 23 กันยายน ถึง 15 พฤศจิกายน 2562 หรือจนกว่าจะครบ 10 ล้านคน ตามเป้าที่วางไว้ เมื่อได้รับ SMS ยืนยันแล้วต้องดาวน์โหลด Application “เป๋าตัง” เพื่อท่องเที่ยว และใช้จ่ายที่สถานประกอบการร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วม ตามมาตรการในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 พฤศจิกายน 2562 หรือโทรศัพท์ 0-7431-1361 และ 0-7432-4721 ในวันและเวลาราชการ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top