ข่าวมาใหม่

เปิดแล้ว ตลาดประชารัฐต้องชม แห่งที่ 5 “หลาดริมเล @ เกาะยอ” กระตุ้นเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาปากท้อง ขับเคลื่อน SMEs

ช่วงค่ำวันนี้ (7 ก.ย. 62) ที่บริเวณวัดแหลมพ้อ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานพิธีเปิดตลาดประชารัฐต้องชมแห่งใหม่ “หลาดริมเล @ เกาะยอ” โดยมีนางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอุดม ศรีสมทรง พาณิชย์จังหวัดชุมพร นายวัชรศักดิ์ พรหมบุญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด นายฐานวัฒน์ เจริญพรทิพย์ ประธานคณะกรรมการบริหารตลาดริมเล ณ วัดแหลมพ้อ ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี และผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีประชาชน ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน และเป็นการช่วยเหลือธุรกิจ SMEs สหกรณ์ วิสาหกิจ ชุมชน สถาบันเกษตรกร และประชาชนผู้มีรายได้น้อยผ่านตลาดชุมชน กระทรวงพาณิชย์ จึงได้เปิดตลาดประชารัฐต้องชมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก โดยให้ตลาดชุมชนเป็นกลไกในการขยายช่องทางการตลาดเชื่อมโยง ระหว่างผู้บริโภค นักท่องเที่ยว กับเกษตรกรและผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่น จึงได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน โดยการใช้บริโภคภายในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย สร้างกลไกและเพิ่มช่องทางในการกระจายสินค้าเกษตร พัฒนาและสร้างความหลากหลายของสินค้าให้ตรงกับความต้องการของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับตลาดชุมชนในวงกว้าง

สำหรับจังหวัดสงขลา มีตลาดประชารัฐต้องชมแล้ว จำนวน 4 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย ตลาดเกษตร ม.อ. หลาดสยาม และตลาดน้ำคลองแห นอกจากนี้ยังมีที่อำเภอระโนดอีก 1 แห่ง คือ ตลาดริมน้ำคลองแดน สำหรับ “หลาดริมเล” @ เกาะยอแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2560 เปิดตัวครั้งแรก ภายใต้ชื่อ “ตลาดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” ปัจจุบันมีผู้ค้าในตลาด จำนวนกว่า 100 ราย และได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง โดยมีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม เนื่องจากอยู่บนเส้นทางไปร้านอาหาร รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสงขลา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา จึงได้เลือกตลาดแห่งนี้ ในการยกระดับให้เป็น “ตลาดประชารัฐต้องชม” ของกระทรวงพาณิชย์ ถือเป็นตลาดประชารัฐต้องชมแห่งที่ 5 ของจังหวัดสงขลา โดยมีการเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันเสาร์ เวลา 12.00-20.00 น.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top