ข่าวมาใหม่

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดงาน “ตลาดนัดโชห่วยภูมิภาค” ภายใต้แนวคิด “มุ่งมั่น สร้างสรรค์ โชห่วยไทย สู่ความยั่งยืน” เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง

วันนี้ (19 ก.ย. 62) ที่ห้างแม็คโคร สาขาหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน “ตลาดนัดโชห่วยภูมิภาค” โดยมีคณะผู้บริหารของห้างแม็คโคร ร่วมให้การต้อนรับ และมีภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนประชาชนที่สนใจร่วมจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ถือเป็นเมืองหลวงของภาคใต้ และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ทั้งในด้านการค้า การบริการ และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ ตลอดจนเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และด่านการค้าชายแดน จึงมีมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสงขลาเป็นจำนวนมหาศาล การจัดกิจกรรมของห้างแม็คโครในครั้งนี้ จะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็นการสนับสนุน และช่วยยกระดับศักยภาพของร้านค้าโชห่วยแล้ว ยังเป็นการให้ความรู้ในด้านการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนในพื้นที่

อีกทั้งยังก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดที่ว่า “เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ” พร้อมขอขอบคุณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความสัมคัญกับผู้ประกอบการร้านโชห่วยทั่วประเทศมาโดยตลอด ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ และช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านโชห่วยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ค้นพบแรงบันดาลใจ และไอเดียที่จะสร้างสรรค์อันจะนำไปสู่การต่อยอดร้านค้าของตนเองให้ก้าวทันยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคง สู่การสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียงต่อไป

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้ความรู้ในการบริหารร้านค้าปลีกแบบมืออาชีพ ด้วยทีมงานแม็คโครมิตรแท้โชห่วย การให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการโชห่วยทั่วไป และร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ พร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษฉลอง 30 ปี แม็คโคร นอกจากนี้ยังมีการออกร้านของพันธมิตรแม็คโคร และร้านค้า OTOP ในท้องถิ่นอีกด้วย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top