ข่าวทั่วไป

จัดหางานจังหวัดสงขลา แจ้งเรื่อง “ห้ามนำผลิตภัณฑ์เกษตรและสัตว์ต้องห้ามเข้าสาธารณรัฐเกาหลี”

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากหมูในแอฟริกา และสำนักงานบริการพัฒนาบุคลากรแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย แจ้งเรื่องทางการสาธารณรัฐเกาหลีห้ามมิให้นำผลิตภัณฑ์เกษตรและสัตว์ต้องห้ามเข้าไปในสาธารณรัฐเกาหลี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคนหางาน ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากหมูในแอฟริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำสัตว์พืช และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเข้าไปในสาธารณรัฐเกาหลี จะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวด โดยจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสัมภาระแรงงานไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ หรือท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

ทั้งนี้หากมีการตรวจพบหลังจากที่แรงงานไทยเดินทางถึงสาธารณรัฐเกาหลี แล้ว แรงงานไทยจะต้องชำระค่าปรับตามที่ทางการสาธารณรัฐเกาหลีกำหนด กรณีพกพาสัตว์ พืช ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลผลิตจากการทำปศุสัตว์เข้าประเทศโดยไม่แจ้ง จะถูกเรียกเก็บค่าปรับไม่เกิน 5 ล้านวอน กรณีที่ส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผลผลิตจากการทำปศุสัตว์จากต่างประเทศผ่านทางไปรษณีย์ จำเป็นต้องแจ้งกักกันโรคเช่นกัน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7431-4845 ในวันและเวลาราชการ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top