ข่าวทั่วไป

จัดหางานจังหวัดสงขลา แนะการพกพาสกุลเงินและตราสารที่เปลี่ยนมือได้เข้า-ออก ประเทศสิงคโปร์

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ด้วยกรมการจัดหางาน ได้รับแจ้งจากสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ กรณีมีข่าวผู้โดยสารเดินทางออกจากประเทศสิงคโปร์ มีเงินสดในสกุลต่าง ๆ มูลค่ารวมกันมากกว่า 232,000 เหรียญสิงคโปร์ โดยไม่สำแดงต่อเจ้าพนักงาน จึงถูกปรับเป็นจำนวนเงิน 7,0๐0 เหรียญสิงคโปร์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคนหางาน ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปทำงานในประเทศสิงคโปร์ ทราบว่ากรณีนำเงินสดมูลค่ามากกว่า 20,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 460,000 บาท) หรือเงินสกุลอื่น ๆ ที่มีมูลค่เท่ากันออกนอกประเทศสิงคโปร์ จะต้องสำแดงรายการเงินตรานั้น ๆ ต่อเจ้าพนักงานช่องศุลกากรสีแดง เมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยานชางงีในประเทศสิงคโปร์ หรือเคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประทศสิงคโปร์ หากไม่ปฏิบัติตามถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย โดยมีโทษปรับสูงสุด 50, 000 เหรียญสิงคโปร์ หรือโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน คนหางาน ทราบ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา โทร.0-7431-4845 ในเวลาราชการ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top