ข่าวทั่วไป

จัดหางานจังหวัดสงขลา เตือนระวังถูกหลอกลวงไปทำงานและเรียนในไต้หวัน

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมการจัดหางานได้รับแจ้งจากสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ไทเป ว่าขณะนี้มีการประกาศรับสมัครผ่านสื่อ Socid Medic รับสมัครคนงานที่เคยเดินทางไปทำงานในไต้หวัน ครบสัญญจ้าง หรือบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี ลักษณะวีซ่าทำงาน โดยเรียนและทำงานด้วยผ่านกระทรวงศึกษาธิการไต้หวันเรียน วันละ 4 ชั่วโมง ซึ่งบริษัทจัดหางาน และมหาวิทยาลัยจะหาโรงงานและที่พักให้ และเมื่อเรียนครบ 4 ปี จะได้รับวุฒิปริญญาตรีสามารถหางานทำในไต้หวันได้ เมื่ออยู่ครบ 6 ปี จะได้ใบถิ่นที่อยู่ถาวรมาทันที แต่จะไม่ได้รับสัญชาติ

ทั้งนี้สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ไทเป ได้ตรวจสอบกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานไต้หวัน ได้รับแจ้งว่าไม่มีโครงการในลักษะดังกล่าวแต่อย่างใด และปัจจุบันไต้หวันอนุญาตให้สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในไต้หวันโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.ต้องเป็นการเข้าศึกษาต่อในระบบการศึกษาอย่างเป็นทางการ ทั้งในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาหลังเข้เรียนแล้ว สามารถยื่นขออนุญาตทำงานต่อกระทรวงแรงงนไต้หวันได้ แต่การเรียนในสถาบันสอนภาษาจะต้องเรียนครบ 1 ปี จึงจะยื่นขออนุญาตทำงานได้

2.ใบอนุญาตทำงานมีอายุ 6 เดือน นอกจากช่วงปิดภาคเรียนแล้ว แต่ละสัปดาห์จำกัดการทำงานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมง ผู้ฝ่าฝืนจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทำงานและหากเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกลงโทษปรับ เป็นเงินจำนวน 30,000-150,000 เหรียญไต้หวัน

3.นักศึกษาต่างชาติที่หยุดการเรียน หรือไม่เรียนต่อหากใบอนุญาตทำงานยังไม่หมดอายุ ต้องคืนใบอนุญาตทำงานให้กับสถาบันการศึกษาที่ตนศึกษาอยู่

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดหนาน (Kanon University-KNU) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนไคหนาน หมู่บ้านซินชิง เขตหลูจูนครเถาหยวน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ถูกกล่าวถึงในข่าวประกาศรับสมัครดังกล่าว ได้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวว่ามหาวิทยาลัยไม่เคยมอบหมายให้บริษัทจัดหางานหรือศูนย์แนะแนวศึกษาต่อในต่างประเทศใด ๆ ประกาศรับสมัครนักศึกษาไทยมาศึกษาต่อที่ไต้หวัน และข่าวประกาศรับสมัครดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ประสงค์จะไปทำงานในไต้หวัน อย่าหลงเชื่อการประกาศรับสมัครดังกล่าว และอย่าหลงเชื่อการประกาศหรือประชาสัมพันธ์ในสื่อ Social Media ที่อาจเข้าข่ายการหลอกลวง และทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา โทร.0-7431-4845 ในเวลาราชการ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top