ข่าวทั่วไป

มท.2 เน้นย้ำ ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ เร่งทำ “ประกันรายได้สินค้าเกษตร” ข้าว-ปาล์ม ให้เป็นรูปธรรม สนองนโยบายรัฐ ช่วยเกษตรกร พ่วงเร่งสำรวจชง ครม. เคาะจ่ายช่วยผู้ประสบอุทกภัย 4 จังหวัด ครอบครัวละ 5 พัน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (30 ก.ย. 62) ที่ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังร่วมประชุมมอบนโยบายการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าว และชาวสวนปาล์มน้ำมัน โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดิโอทัศน์ทางไกล (Video Conference) ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด และคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด

นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวว่า ในวันนี้ (30 ก.ย. 62) รัฐบาลได้ประกาศประกันรายได้พืช 2 ชนิด ได้แก่ ข้าว และปาล์มน้ำมัน พร้อมชี้แจงข้อซักถาม ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของแต่ละจังหวัดอย่างครบถ้วน ชัดเจน ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสินค้าหลักเกษตรให้พี่น้องเกษตรกร

ขณะที่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ เกษตรกรชาวสวนปาล์มที่ขึ้นทะเบียนไว้ จำนวน 260,000 กว่าราย จะได้รับเงินส่วนต่างก้อนแรกโอนเข้าบัญชีผ่านระบบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ต้องขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ได้กำกับดูแล ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ ให้ได้เข้าใจกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ต้องประชาสัมพันธ์ และนำนโยบายนี้ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้ชัดเจน ป็นรูปธรรม รวมถึงนโยบายการประกันรายได้ข้าวด้วย

ส่วนมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยนั้น นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ทางรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ชี้แจงแล้วว่าแม้น้ำจะท่วม ก็จะมีส่วนต่างชดเชยให้เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ถ้าหากได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้เรียบร้อย

ทั้งนี้ส่วนพื้นที่ยังประสบอุทกภัยอยู่ใน 4 จังหวัด กระทรวงมหาดไทยได้เร่งรัดให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดสำรวจข้อมูลพื้นที่ได้รับความเสียหาย โดยจะได้รับครัวเรือนละ 5,000 บาทเบื้องต้น ซึ่งจะส่งข้อมูลไปทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันพรุ่งนี้ (1 ต.ค. 62) พร้อมได้กำชับให้เร่งดำเนินการ เนื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปด้วยความรวดเร็วที่สุด

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top