ข่าวทั่วไป

ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่ตำบลหัวเขาแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะ “Singora Comes Alive… ย้อนอดีตเมืองเก่าสงขลา”

วันนี้ (6 ต.ค. 62) ที่บริเวณโบราณสถาน “บ่อเก๋ง” ตำบลหัวเขาแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เดินทางมาเยี่ยมชมภาพสีน้ำ ภายใต้นิทรรศการศิลปะ “Singora Comes Alive… ย้อนอดีตเมืองเก่าสงขลา” ของวิสาหกิจชุมชน “Ecotourism Songkhla Thailand” นำทีมโดย Songkhla Station ผนึกกำลังแกนนำการท่องเที่ยวชุมชนตำบลหัวเขา และรวมกำลังเครือข่ายต่าง ๆ จากหลายภาคส่วนนิทรรศการดังกล่าวขึ้นในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนตำบลหัวเขา อีกทั้ง ยังเป็นการกระตุ้นให้ชาวชุมชนตระหนักถึงความสำคัญ ความรัก หวงแหนในมรดกของบรรพชนที่สร้างไว้ นำมาซึ่งความสมัครสมาน สามัคคี และพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างยั่งยืนสืบไป

สำหรับ “ชุมชนตำบลหัวเขา” เป็นที่ตั้งของโบราณสถานทรงคุณค่ามากมาย เพราะเป็นที่ตั้งเมืองเก่าสองยุคแรกของเมืองสงขลา คือ ยุคหัวเขาแดง ซึ่งมีความเจริญสูงสุดในสมัยสุลต่านสุไลมานชาห์ เป็นผู้ปกครอง เมืองเก่าสงขลายุคที่สองอยู่ฝั่งแหลมสนมีการผลัดเปลี่ยนผู้ปกครองมาเป็นคนจีน แล้วมีการย้ายเมืองมาอีกฝั่งทะเลสาบที่เรียกว่าเมืองเก่าสงขลาฝั่งบ่อยาง ปัจจุบันกำลังได้รับการพัฒนาสู่การเสนอชื่อเป็นเมืองมรดกโลก นิทรรศการครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการเชื่อมโยงเมืองเก่าสู่เมืองใหม่ ให้กลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งเสนอสู่สายตานักท่องเที่ยวเป็นมรดกโลกในอนาคต

นิทรรศการประกอบด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากมาย กิจกรรมหลัก คือ นิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำโดย 2 ศิลปินท้องถิ่นชาวสงขลา คือ อาจารย์นิวิต หะนนท์ อดีตอาจารย์ศิลปะ โรงเรียนวรนารีเฉลิม นอกจากผลงานศิลปะอันเป็นที่ยอมรับแล้ว ยังเป็นนักแปลหนังสือศิลปะชั้นครูมีผลงานตีพิมพ์แล้วมากมาย อีกท่านคือ อาจารย์ อุดมพร เวชศาสตร์ ศิลปินสีน้ำอันดับต้น ๆ ของเมืองสงขลา ร่วมด้วยศิลปินรับเชิญมากมาย ได้แก่ อาจารย์สืบสกลุ ศรีสุข ผู้อำนวยการภาคีคนรักสงขลาสมาคม อาจารย์ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาจารย์ธีติ พฤกษ์อุดม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และอาจารย์เอกพงษ์ คงฉาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาร่วมถ่ายทอดความงดงามของเมืองเก่าสงขลา 3 ยุคผ่านงานจิตรกรรม เชื่อมโยงเมืองเก่าสงขลาบ่อยางย้อนอดีตสู่สงขลายุคแรก ซิงกอร่า ซึ่งผลงานจิตกรรมทั้งหมดจะติดตั้งภายในสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ “HUAKAO Pavilion” ที่ถูกออกแบบมาอย่างสวยงาม โดยคุณพัสภัค กล่อมสกุล จาก Supernormal Studio และก่อสร้างโดยการร่วมแรงร่วมใจของชาวชุมชนตำบลหัวเขา

นอกจากนี้ ในพิธีเปิดนิทรรศการ ยังมีกิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์ชุดยูนิฟอร์มแกนนำการท่องเที่ยวชุมชนตำบลหัวเขา และกิจกรรม Workshops มากมาย เช่น กิจกรรมผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติดินเขาแดง กิจกรรมการระบายสีกระเบื้องโบราณสงขลา กิจกรรมงานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติในชุมชน และกิจกรรมแกะลายว่าวภาคใต้ โดยได้แรงบันดาลใจจากชุมชนหัวเขา เป็นต้น รวมถึงการแสดงผลงานศิลปะสร้างสรรค์จากจากนักศึกษาศิลปะจาก 3 มหาวิทยาลัย จากหลักสูตรแฟชั่นและสิ่งทอ มทร.ศรีวิชัย หลักสูตรการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มสตรีชุมชนตำบลหัวเขา และของที่ระลึกอีกมากมาย ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 ตุลาคมนี้

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top