ข่าวทั่วไป

มท.2 ลุยต่อ อุบลฯ กำชับเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ย้ำ ตรวจสอบเข้า 3 เกณฑ์ตาม ครม. อนุมัติ 7 พันล้าน ครัวละ 5,000 บาท ยัน รัฐบาลไม่ทอดทิ้งประชาชน

เมื่อเวลา 14.30 น. วันนี้ (8 ต.ค. 62) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการการะทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ติดตามการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (ส่วนหน้า) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ มาติดตามการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และฟื้นฟูเยียวยาให้พี่น้องผู้ประสบอุทกภัย จะใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด ซึ่งนอกเหนือจากเงินช่วยเหลือที่ขยายกรอบวงเงินตามระเบียบของกระทรวงการคลัง เพื่อให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารงบประมาณช่วยเหลือตามความเดือดร้อนของประชาชน โดยรัฐบาลได้อนุมัติกรอบวงเงินกว่า 7,000 ล้านบาท งบประมาณเพื่อเตรียมเยียวยา 2,092,400,000 ล้านบาท เพื่อเยียวยาครัวเรือนละ 5,000 บาท ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขอย้ำว่าการเร่งรัดการสำรวจความเสียหาย ตรวจสอบความถูกต้องตาม 3 หลักเกณฑ์ที่กำหนด คือ

1.น้ำท่วมถึงบ้านพักอาศัยแบบฉับพลัน และทรัพย์ที่ได้รับความเสียหาย

2. บ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย

3.บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม

เงื่อนไขทั้ง 3 กรณีต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยประจำพื้นที่ ที่ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย หรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และหากประสบภัยซ้ำซ้อนทั้ง 3 กรณี จะได้รับการช่วยเหลือ 1 กรณี

นอกจากนี้ ยังมีงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ละ 5 ล้านบาท ซึ่งก่อนที่จะมีการเยียวยาจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องผ่านประชาคมหมู่บ้านอีกครั้ง โดยให้ปลัดอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน และกำนัน เป็นผู้สำรวจรายชื่อทั้งหมดโดยรัฐบาลจะจ่ายเงินผ่านระบบพร้อมเพย์เท่านั้น ก่อนส่งให้ อปท. สำรวจรายชื่อ และจัดทำประชาคมร่วมกันในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ ก่อนส่งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อส่งให้ธนาคารออมสินจ่ายเงินเข้าสู่ระบบแก่ผู้ประสบภัยต่อไป

นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวต่อว่า สำหรับความเสียหายด้านการเกษตร สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกเสียหายจริง ไม่เกิน 30 ไร่ คือ ข้าว ไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ ไร่ละ 1,148 บาท พืชสวนอื่น ๆ ไร่ละ 1,690 บาท

“…ขอยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ถอดทิ้งประชาชน จะดูแลประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ โดยจ่ายเงินชดเชยทางธนาคารออมสินผ่านระบบพร้อมเพย์ และขอความร่วมมือเร่งรัดในการสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัย ไม่ให้เกิดการตกหล่น ถูกต้อง แม่นยำ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ว่าเราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน ภาครัฐไม่ทอดทิ้งให้พี่น้องประชาชนเผชิญปัญหาเพียงลำพังอย่างแน่นอน…”

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนายมนตรี บู่คำ หรือป๋าแสง ประธานกรรมการบริหารกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จังหวัดอุบลราชธานี หลังปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืออุทกภัยฯ เสียชีวิต เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top