ข่าวทั่วไป

มท.2 จับมือ 3 สมาคม อปท. ทั่วประเทศ ผลักดัน “นโยบายตำบล ขับขี่ปลอดภัย” ทั่วไทย ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียทรัพยากรบุคคลและทรัพย์สิน

เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ (10 ต.ค. 62) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายมานพ ปัทมาลัยนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (อบจ.) และนายวิชัช ไตรรัตน์ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย (อบต.) พร้อมด้วยนายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมการประชุม

นายนิพนธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า วันนี้เชิญ 3 องค์กรปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายขับขี่ปลอดภัย หรือ “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” โดยเล็งเห็นว่าหลักการระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2554 กำหนดให้มีคณะทำงานด้านความปลอดภัย ระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยในฐานะที่ดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นฝ่ายเลขานุการเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ได้เร่งรัดนโยบายนี้เป็นการเฉพาะเพื่อขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่น ให้มีการจัดระเบียบการจราจรในแต่ละเขตพื้นที่ เพราะยอดผู้เสียชีวิตบนท้องถนนของไทยสูงกว่า 22,000 รายต่อปี จึงเป็นปัญหาด้านความปลอดภัย และความสูญเสียของพี่น้องประชาชน

ตนจึงขอให้ อปท. ทั้งหมดเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโยบายตำบล ขับขี่ปลอดภัยไปด้วยกัน เพื่อร่วมกันลดความสูญเสียชีวิตบนท้องถนน รักษาทรัพยากรบุคคลและทรัพย์สินอื่น ๆ การทำให้อุบัติเหตุลดลง หรือไม่เกิดขึ้นเลย จำเป็นต้องขอความร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่าย และการบังคับใช้กฎหมายจราจร หรือการลดจุดเสี่ยงบนท้องถนน อาทิ เพิ่มสัญญาณไฟจราจร ความสว่างบนท้องถนน หรือลดจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ เพราะการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในท้องถิ่น และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อปท. ต้องช่วยกันปิดจุดเสี่ยงบนท้องถนน พร้อมการรณรงค์ “เมาไม่ขับ” ทั้งประเทศ ชูแคมเปญ “เมาไม่ขับ เพราะคนที่บ้านยังรออยู่” ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันเพื่อหยุดยั้งการสูญเสียบนท้องถนน ตั้งเป้าลดยอดการสูญเสียให้น้อยลง

ขณะนี้ กรม ปภ. กำลังระดมความคิดเห็นหามาตรการร่วมกันทั้ง 4 ภาค ซึ่งได้เสร็จสิ้นไปแล้วในส่วนของภาคกลางและภาคใต้ โดยวันที่ 21 ตุลาคม 2562 จะระดมความคิดเห็นในส่วนของภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ และวันที่ 25 ตุลาคม 2562 จะระดมความคิดเห็นในส่วนของภาคอีสาน ที่จังหวัดขอนแก่น รวมถึงฟังความเห็นจากองค์กรภาคี ทั้งในส่วนของท้องถิ่น กรมทางหลวง และตำรวจจราจร โดยจะมีการจัดประชุมใหญ่พร้อมกันทั้งประเทศต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top