ข่าวมาใหม่

จ.ขอนแก่น โรดโชว์ลงใต้ จัดงาน “ร้อยแก่นสารสินธุ์ สะออน ออนซอนเดย์ โรดโชว์ 2019”

วันนี้ (11 ต.ค. 62) ที่บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน “ร้อยแก่นสารสินธุ์ สะออน ออนซอนเดย์ โรดโชว์ 2019” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2562 โดยมีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ผู้แทนจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนจังหวัดมหาสารคาม ส่วนราชการ ภาคเอกชน และมีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า เนื่องจากจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดให้เป็นเมือง Mice City และเป็นประธานกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ และมีสายการบินเชื่อมโยงทุกภูมิภาค ภาคเหนือ เชียงใหม่-ขอนแก่น ภาคตะวันออก ขอนแก่น-หาดใหญ่ เชื่อมโยงนักท่องเที่ยว สิงคโปร์-มาเลเชีย เดินทางสู่ขอนแก่น สามารถเชื่อมโยงจากขอนแก่นสู่นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้

จังหวัดแก่นจึงได้จัดงานโรดโชว์ร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยนำกลุ่มโรงแรมในจังหวัดขอนแก่นโรดโชว์ลด 50 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้น กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ยังเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยว ทั้งด้านการท่องเที่ยวทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม มีศาสนสถานที่โดดเด่นและมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ตลอดจนมีสินค้าที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่น ๆ อีกมากมาย

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องทำการตลาดเชิงรุกเพื่อประชาสัมพันธ์ นำเสนอสินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัดที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ไปสู่สาธารณชนให้นักท่องเที่ยวในทุกภูมิภาครับทราบ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าและบริการทั้งในระดับกลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด ช่วยกระจายรายได้เข้าสู่ภาคประชาชน อีกทั้ง การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีความจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกิจกรรมและเทศกาลงานท่องเที่ยวทั้งในระดับกลุ่มจังหวัดและในระดับประเทศ ที่มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง ด้วยศักยภาพของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ “ร้อยแก่นสารสินธุ์ สะออน ออนซอน เดย์ โรดโชว์ 2019” (Roi-Kaen-Sara-Sin Saon Onsorn Day Road Show 2019) ขึ้น โดยนำสมาคมการท่องเที่ยว และการโรงแรม หอการค้า ผู้ประกอบการร้านของฝาก ของที่ระลึก นำผลิตภัณฑ์ และการบริการการท่องเที่ยว ไปแสดงและจำหน่าย พร้อมจับคู่ธุรกิจ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง โดยมอบหมายให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการนี้

ด้าน นายสทิศ สิทธิมณีวรรณ​ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในนามผู้จัดงาน “ร้อยแก่นสารสินธุ์ สะออน ออนซอนเดย์ โรดโชว์ 2019” (Roi-Kaen-Sara-Sin Saon Onsorn Day Road Show 2019) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเติบโตมากขึ้น จึงได้จัดให้มี “งานร้อยแก่นสารสินธุ์ สะออน ออนซอนเดย์ โรดโชว์ 2019” (Roi-Kaen-Sara-Sin Saon Onsorn Day Road Show 2019) โดยกำหนดจัดงานขึ้นจำนวน 4 ครั้ง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาค

สำหรับไฮไลท์ในการเปิดงานครั้งนี้ มีการฟ้อนรำนำแคนมามอบให้นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป่าเพื่อเปิดงาน สร้างสีสัน และบรรยากาศให้งานมีความคึกคักมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top