ข่าวทั่วไป

มท.2 ต้อนรับ กมธ.ปกครอง สภาฯ ลั่น พร้อมร่วมมือแก้ไข 8 ประเด็นปัญหา “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้พี่น้องประชาชน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (11 ต.ค. 62) ที่ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายไพจิต ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานที่กระทรวงมหาดไทย

โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครอง ว่า ในนามของกระทรวงมหาดไทย รู้สึกยินดียิ่งที่ได้มีโอกาสให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาฯ ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และภารกิจของส่วนราชการระดับกรม และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ใน 8 ประเด็น คือ

1.ปัญหาด้านอุทกภัย

2.ปัญหายาเสพติด

3.ปัญหาประชาชนไร้ที่อยู่อาศัย และไร้ที่ดินทำกิน

4.ปัญหาการรุกที่ดินสาธารณะของประชาชน

5.ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร

6.ปัญหาด้านสาธารณูปโภค เช่น การไฟฟ้า การประปา และถนน

7.ปัญหาทางโครงสร้างของผังเมือง

และ 8.ปัญหาการเข้าถึงการรับบริการ และการที่ปัญหาไม่ได้รับแก้ไขจากภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องขอขอบคุณคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาฯ ที่มาแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน

กระทรวงมหาดไทยยินดีร่วมมือกับคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาฯ ในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อนำไปสู่การ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top