ข่าวทั่วไป

มท.2 กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูมรสุม

วันนี้ (12 ต.ค. 62) ที่บ้านพักเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายแก่ นายมาหะมะพีสะกรี วาแม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ 12 และเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูมรสุมที่กำลังจะมาถึง ซึ่งในขณะนี้เริ่มมีฝนตกเข้ามาในพื้นที่ในพื้นที่ พร้อมทั้งกำชับให้มีการเตรียมการขุดลอกคูคลองที่อาจมีน้ำท่วมขังตามแหล่งน้ำสายต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำท่วมขังทุกปี

รวมถึงการเฝ้าระวังติดตามการคาดการณ์สถานการณ์น้ำ ระบบบริหารจัดการการระบายน้ำ (การติดตามการก่อสร้างคลอง ร.1) การบริหารจัดการน้ำของคาบสมุทรสทิงพระ การบริหารจัดการเพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำ ดำเนินการขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำ และคูระบายน้ำ การจัดเตรียมเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ รวมทั้งการแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนในกรณีเกิดเหตุฝนตกหนักได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top