ข่าวมาใหม่

คลังจังหวัดสงขลา เผย การใช้จ่ายตามมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” ในจังหวัดสงขลา ขณะนี้ เงินสะพัดกว่า 150 ล้านบาท

นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ภายใต้มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้” เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ และสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (G-Wallet) แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เป็นการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในการใช้จ่ายชำระค่าสินค้า และบริการในชีวิตประจำวันด้วยเงินสดเป็นหลัก ไปสู่ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล ขณะนี้ การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด 10 ล้านคน ซึ่งกรุงเทพมหานคร มีผู้ได้รับสิทธิ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14 ของทั้งประเทศ

สำหรับจังหวัดสงขลา มีผู้ได้รับสิทธิ์ จำนวน 185,779 คน คิดเป็นร้อยละ 1.86 เป็นลำดับที่ 14 ของประเทศ มียอดการใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 27 กันยายน ถึง 14 ตุลาคม 2562 รวม 150.29 ล้านบาท เป็นลำดับที่ 15 ของประเทศ แบ่งเป็นการใช้จ่าย G-Wallet ช่อง 1 เป็นเงิน 148.78 ล้านบาท โดยเป็นการใช้จ่ายที่ร้านค้าทั่วไป มียอดใช้จ่าย 65.02 ล้านบาท รองลงมาเป็นการใช้จ่ายที่ร้าน “ช้อป” ซึ่งเป็นร้านในกลุ่ม OTOP ร้านวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งร้านธงฟ้าประชารัฐ มียอดใช้จ่าย 60.14 ล้านบาท ส่วนร้าน “ชิม” หรือร้านอาหารและเครื่องดื่ม มียอดใช้จ่าย 22.48 ล้านบาท และร้าน “ใช้” เช่น โรงแรม โฮมสเตย์ เป็นต้น มียอดใช้จ่าย 2.65 ล้านบาท สำหรับการใช้จ่าย G-Wallet ช่อง 2 มียอดใช้จ่าย 1.5 ล้านบาท เป็นการใช้จ่ายที่ร้าน “ช้อป” มียอดใช้จ่าย 0.72 ล้านบาท ร้าน “ชิม” มียอดใช้จ่าย 0.43 ล้านบาท ส่วนร้าน “ใช้” มียอดใช้จ่าย 0.35 ล้านบาท

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top