ข่าวการศึกษา

นักวิจัย ม.อ. รับรางวัลในงานประชุมวิชาการ สวก. 2562 จากผลงานแผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพล และเมล็ดแมงลัก

รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัย จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จากผลงาน “การพัฒนาแผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพลและสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก” ในงานประชุมวิชาการ สวก. 2562 ภายใต้แนวคิด “Beyond Disruptive Technology” จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศโดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับทราบทิศทางงานวิจัยด้านการเกษตรที่สอดรับต่อการเข้ามามีบทบาทสำคัญของเทคโนโลยี ภายในงานมีการเสวนา การบรรยายพิเศษ และการมอบรางวัลผู้ประกอบการดีเด่น นักเรียนทุนดีเด่น และรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยที่ได้รับรางวัลในต่างประเทศ โดยมีนักวิจัย นักวิชาการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการในภาคการเกษตร เข้ารวมงานกว่า 1,200 คน

การพัฒนาแผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพล และสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก ของรองศาสตราจารย์ ดร. ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ เป็นการพัฒนายาแก้ปวดจากสารสกัดไพลในรูปแบบแผ่นแปะที่ผลิตจากสารเมือก (Mucilage) จากเมล็ดแมงลัก โดยเตรียมสารสกัดจากธรรมชาติด้วยวิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดต้นทุนในการผลิตยา และสามารถควบคุมปริมาณสารสำคัญที่ออกฤทธิ์แก้ปวด และต้านการอักเสบของกล้ามเนื้อในสารสกัดไพลได้อย่างเหมาะสม แผ่นแปะแก้ปวดดังกล่าวสามารถรักษาอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อ และไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองแก่ผิวหนัง

ผลงานวิจัยดังกล่าวเคยได้รับรางวัล Gold Medal จากการเข้าประกวดในงาน “45 th International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส ซึ่งสนับสนุนการจัดส่งผลงานโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้ทุนวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่องสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2557

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top