ข่าวมาใหม่

ผู้ว่าฯ สงขลา ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ มุ่งยกระดับเมืองต่าง ๆ ให้เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการจัดประชุมองค์กร และการท่องเที่ยว

วันนี้ (22 ต.ค. 62) ที่ห้องประชุม 1 สำนักอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของ Songkhla Convention and Exhibition Bureu (SCEB) ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในที่ประชุมได้มีการหารือในหลายหัวข้อ อาทิ นักเดินทางไมซ์กลุ่มเป้าหมายของจังหวัดสงขลา Content การจัดงานไมซ์ เพื่อผลักดันจังหวัดสงขลาสู่การเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ Roadmap การยกระดับจังหวัดสงขลาสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ รวมทั้งแผนการดำเนินงาน Songkhla Convention and Exhibition Bureu (SCEB) นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาโครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้ และเมืองที่มีศักยภาพของจังหวัดสงขลา และโครงการแนวทางการยกระดับจังหวัดสงขลาสู่การเป็นไมซ์ซิตี้

สำหรับการพัฒนาไมซ์ซิตี้ (MICE City) มีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับเมืองต่าง ๆ ให้เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการจัดประชุมองค์กร และการท่องเที่ยวเพื่อการจัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ และงานแสดงสินค้านานาชาติ (Preferred MICE Destination) และเป็นการเพิ่มทางเลือกแก่ผู้จัดงาน อันนับเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ มุ่งขยายขนาดของตลาด และเพิ่มคุณภาพการให้บริการในอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top