ข่าวทั่วไป

มท.2 นำจิตอาสาสงขลาจำนวนหลายร้อยคน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภายใต้โครงการ “กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเตรียมรับมือช่วงฤดูมรสุม

วันนี้ (28 ต.ค. 62) ที่บริเวณคลองสามกอง หมู่ที่ 1 บ้านแหลมเคียน ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวนกว่า 300 คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภายใต้โครงการ “กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม” ในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเตรียมรับมือช่วงฤดูมรสุม โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา ข้าราชการ ทหาร อส. ตลอดจนผู้นำท้องที่ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักสมัครสมานสามัคคี

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ขึ้น เพื่อให้ทุกคนมีความเอื้ออารีมีน้ำใจต่อกัน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม ประกอบกับในช่วงนี้ทางภาคใต้ รวมทั้งจังหวัดสงขลาเริ่มเข้าสู่ช่วงมรสุม ทำให้มีฝนตกในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัย วาตภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มได้ จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา จึงได้จัดทำโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว มุ่งเพิ่มการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และลดภาวะน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง พร้อมเป็นต้นแบบการดำเนินการให้กับจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป โดยในวันนี้ (28 ต.ค. 62) ได้จัดโครงการพร้อมกัน 3 แห่ง ประกอบด้วย บริเวณพื้นที่คลองสามกอง หมู่ที่ 1 บ้านแหลมเคียน ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา บริเวณคลองอู่ตะเภา (ลากูน่า) บ้านควน หมู่ที่ 5 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ และคลองอู่ตะเภา (วัดคูเต่า) บ้านคูเต่า หมู่ที่ 6 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่

นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวเน้นย้ำกับประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ทุกคนว่า การปฏิบัติกิจกรรมในครั้งนี้ ขอให้ทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติตามพระบรมราโชบาย ความมีวินัย ความเสียสละ เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจต่อกัน รวมทั้งร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และทำงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ ด้วยความระมัดระวังคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

 

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top