ข่าวทั่วไป

มท.2 ชวน อบจ. ทั่วประเทศ ร่วมทำบุญช่วยชิวิตคน ลดตายจากอุบัติเหตุกว่า 2 หมื่นคนต่อปี

วันนี้ (1 พ.ย. 62) ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ “บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน” โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหารและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จาก 76 จังหวัด และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับต่าง ๆ กว่า 2,600 คน เข้าร่วม

นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวตอนหนึ่งว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เกิดความเจริญก้าวหน้า เชื่อมโยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาล ให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ให้เท่าทันบริบทสังคม ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักการกระจายอำนาจ และได้มีกระบวนทัศน์ที่ถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ อุบัติเหตุทางถนนในประเทษไทยมีสถิติที่น่าตกใจ และจัดเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสียชีวิตทรัพยากรบุคคล และทรัพย์สินต่าง ๆ ของประชาชน อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นจำนวนมาก โดยแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า 22,000 คน หากรวมยอดสะสม 15 ปี ยอดสูญเสียมากถึง 400,000 คน ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจับมือกันในทุกระดับ ทั้งองค์การบริหารส่วนตังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ทั้งหมดเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโยบาย “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” ไปด้วยกัน  เพื่อร่วมกันลดความสูญเสียชีวิตพี่น้องคนไทยบนท้องถนนน เท่ากับเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคล และทรัพย์สินอื่น ๆ ได้

โดยเริ่มเข้มงวดสกัด “การเมาแล้วขับ” และ “การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด” ซึ่งเป็นต้นเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ท้องถิ่น ชุมชน ตำบล ก็จะสามารถลดอุบัติเหตุลงได้ วันนี้่จึงอยากเพิ่มบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้ามาดูแลคุณภาพของพี่น้องประชาชนคนไทยในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่พวกท่านบริหารอยู่ให้มากขึ้น เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายตำบลขับขี่ปลอดภัยให้เป็นผลปฏิบัติทางรูปธรรม จับต้องได้ โดยตั้งเป้าการเกิดอุบัติเหตุ และเข้มงวดในการใช้รถใช้ถนนต่อไป

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top