ข่าวทั่วไป

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดกิจกรรม “อนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง” ประจำปี 2562

วันนี้ (11 พ.ย. 62) นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “อนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง” ประจำปี 2562 ซึ่งท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้มีการจัดพื้นที่สำหรับถ่ายภาพ การเดินขบวนแห่กลองยาว แสดงโชว์กลองยาว และการจัดประกวดนางนพมาศ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ รวมทั้งสร้างบรรยากาศ ความประทับใจให้แก่ผู้โดยสาร และผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยมีผู้โดยสาร พนักงาน ลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ หน่วยงานราชการ บริษัท สายการบิน และผู้ประกอบการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มของผู้มาใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในบรรยากาศสุดแสนอบอุ่น ได้มีการนำวัสดุธรรมชาติมาทำเป็นกระทงประณีตสวยงาม ด้วยใบตอง หยวกกล้วย ดอกดาวเรือง เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่ย่อยสลายง่าย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top