ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย ร่วมกับคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชวนอาสาสมัครร่วมทำสื่อการเรียนการสอนน้องแปรงฟัน ส่งต่อให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคใต้

ปัจจุบันพบว่าเด็กใต้ “ฟันผุ” สูงสุดในไทย จากผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 8 เด็กเล็กอายุ 3 ปี ใน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ร้อยละ 56.6 เปอร์เซ็นต์ มีปัญหาฟันผุ ข้อมูลตัวเดียวกันพบเด็กไทยทั้งประเทศ-ช่วงอายุ 3 ปี มีปัญหาฟันผุ ร้อยละ 53.1 เปอร์เซ็นต์-ช่วงอายุ 5 ปี มีปัญหาฟันผุ ร้อยละ 75.6 เปอร์เซ็นต์ เด็กเล็กที่ฟันผุและสูญเสียฟันน้ำนมก่อนกำหนด จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ทำให้แคระแกร็น เนื่องจากรับประทานอาหารลำบาก เคี้ยวไม่สะดวก ร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ การแปรงฟันลูกตั้งแต่ซี่แรกจึงสำคัญ

โดยโครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย ร่วมกับคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยงขลานครินทร์ จัดให้มีแคมแปญ “Hello volunteer อัศจรรย์พลังอาสา” ในโครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย ชวนอาสาสมัครร่วมทำสื่อการเรียนการสอนน้องแปรงฟัน ส่งต่อให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคใต้ จำนวน 2,000 ชุด โดยสามารถมาออกแรงลงมือร่วมกิจกรรมได้ที่ Lyn’s home boutique hostel จังหวัดสงขลา บริเวณลานด้านใน ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2562 เวลากิจกรรม 10.00-19.00 น.

ทั้งนี้ ขอชวนร่วมบริจาคแปรงสีฟันสำหรับเด็ก 3-6 ปี และยาสีฟันสำหรับเด็กที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ รสหรือกลิ่นใดก็ได้ ส่งมาที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0-64414-4222 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยการดูแลฟันของเด็กไทยให้สะอาด และสวยงาม

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top