ข่าวทั่วไป

“นิพนธ์” ร่วมงานสัมมาหอการค้าไทย ชู “ชุมชนเข้มแข็ง ประเทศไทยเข้มแข็ง” เน้นความร่วมมือภาคเอกชนกับภาครัฐระดับท้องถิ่น

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (30 พ.ย. 62) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมงานสัมมาหอการค้าไทย ครั้งที่ 37 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีผู้บริหาร คณะกรรมการ สมาชิกหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน ประธาน และเลขาธิการหอการค้าจังหวัด และสภาหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วม จากนั้น ได้มีหารปาฐกถาพิเศษ “สานพลังภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืน”

นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวว่า ภาระกิจหลักของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขนั้น ภาระกิจหนึ่งที่สำคัญ คือ เรื่องปากท้องก็เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง โดยในระดับจังหวัดหรือพื้นที่ ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชน ผ่านหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สภาหอการค้า ในการเข้ามาร่วมมือในการพัฒนา จากการที่รัฐบาลได้มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ นั้น มีการแยกย่อยลงตามลำดับเป็น แผนระดับชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด ตามลำดับ ซึ่งในระดับจังหวัด ได้มีการตั้งคณะกรรมการบริหารจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน

กระทรวงมหาดไทยจึงมีความมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่ ผ่านกลไกการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ตามลำดับ ดังนี้ แผนพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งได้มีการเน้นย้ำถึงการสางตัวแทนเข้าร่วมหารือในแต่ละครั้ง ให้เน้นผู้ที่มีความเข้าใจในพื้นที่ ทั้งด้านความต้องการของประชาชน ความพร้อมของพื้นที่ด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีข้อมูลในการนำเสนอ และสามารถให้ทางภาคเอกชนเข้าร่วมในการนำเสนอการพัฒนาได้ตรงเป้าหมายในระดับต่าง ๆ จนถึงรากฐานการผลิต

ทั้งนี้ สภาหอการค้าไทยเป็นองค์กรที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงฝากขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในภาครัฐ โดยเฉพาะระดับท้องถิ่น ต้องมีการทำแผนและบูรณาการร่วมกันอย่างใกล้ชิด เมื่อท้องถิ่นเข้มแข็ง ประเทศก็เข้มแข็ง และกระทรวงมหาดไทยยินดีสนับสนุนในการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top