ข่าวทั่วไป

จ.สงขลา เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มเกินมาตรฐาน ในพื้นที่อำเภอระโนด อย่างเร่งด่วน

จากสถานการณ์ปัญหาน้ำเค็มที่ไม่สามารถนำน้ำมาใช้เพื่อการเกษตรในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ทำให้มีเกษตรกรและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบในขณะนี้ โดยในวันนี้ (9 ม.ค. 62) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอระโนด ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามพื้นที่การเกษตรที่คาดว่าได้รับผลกระทบจากน้ำเค็ม และได้หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มที่เกินมาตรฐาน ในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการสรุปได้ดังนี้

1.การสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อนำมาเจือจางความเค็มของน้ำ

2.ขอให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการขุดบ่อบาดาลเพื่อนำน้ำมาใช้

3.การทำฝนเทียม โดยให้หน่วยงานด้านการเกษตร หรือกรมชลประทาน เป็นผู้ดำเนินการร้องขอ ให้ดำเนินการ

4.ขุดบ่อพักน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำ หรือสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงที่น้ำไม่เพียงพอ

และ 5.ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยในการดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top