ข่าวทั่วไป

ชาวสงขลา ขานรับนโยบายรัฐบาล “ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

ช่วงเย็นวันนี้ (10 ม.ค. 63) ที่บริเวณถนนคนเดิน เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ ชาวสงขลา “ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” และการรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา นายภาสิทธิ์ จันทมุณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ตลอดจนบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกได้ให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องของการลดใช้ถุงพลาสติกที่เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้น และส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในทุกประเทศทั่วโลก โดยถุงพลาสติกใช้เวลาในการย่อยสลายยาวนานถึง 450 ปี ดังนั้น รัฐบาลรวมทั้งทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญในการลดปัญหาขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว แต่จะคงอยู่ในสิ่งแวดล้อมนาน ก่อมลพิษแม่น้ำ ลำคลอง บนบก และในทะเล กระทบต่อสัตว์ชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะสัตว์ทะเลหลาย ๆ ชนิด ที่ต้องมาจบชีวิตลงเพราะการกินถุงพลาสติกเข้าไป

นอกจากนี้ พลาสติกที่แตกตัวจนมีขนาดเล็ก หรือที่เราเรียกว่า “ไมโครพลาสติก” ที่เข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อาหารจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์อีกเช่นกัน จึงเห็นได้ว่าทุกภาคส่วนได้มีการสื่อสารสร้างความตระหนักในการจัดการปัญหาพลาสติก รวมทั้งการกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้ (10 ม.ค. 63) ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนในจังหวัดสงขลาทราบ เตรียมพร้อมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมให้เกิดกิจกรรมดี ๆ ในครั้งนี้

ด้าน นายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ ชาวสงขลา “ร่วมกัน ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” และรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก บริเวณถนนคนเดิน เทศบาลนครสงขลา ในครั้งนี้ จัดขึ้นตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาขยะจากพลาสติก และกล่องโฟมบรรจุอาหาร ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม ได้แก่

1.มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

2.กิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

3.กิจกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

4.กิจกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้กล่องโฟมบรรจุ อาหารในสวนสัตว์

และ 5.กิจกรรมการจัดการขยะบกสู่ทะเลในพื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล

โดยกิจกรรมฯ ในวันนี้ (10 ม.ค. 63) เป็นการขับเคลื่อนกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงาน โดยได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการลดพลาสติกในจังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบไปด้วย หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ผู้ประกอบการ ร้านค้า ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ตลอดจนหน่วยงานราชการในจังหวัดที่ร่วมขับเคลื่อนมาตรการลด และคัดแยกขยะหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ชาวสงขลา ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” โดยได้รับการสนับสนุนสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมจากเทศบาลนครสงขลา

ขณะที่ นางสาวศิรินภา มาโคตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา หนึ่งในผู้มาจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดถนนคนเดิน กล่าวว่า ตนเองได้นำถุงผ้ามาจ่ายตลาดเป็นประจำ เนื่องจากเห็นว่าจะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกที่ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง แต่การใช้ถุงผ้าสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก และสามารถใช้ได้นานเป็นการช่วยลดขยะ รวมทั้งช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ หลังพิธีประกาศเจตนารมณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ พร้อมแจกถุงผ้าภายในบริเวณถนนคนเดิน เพื่อให้ผู้มาจับจ่ายใช้สอยได้ทราบ และช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top