ข่าวการศึกษา

วอศ.สงขลา สนองนโยบายจังหวัดเป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านอาหารของยูเนสโก

นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา (วอศ.) สงขลา เปิดเผยว่า วอศ.สงขลา ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ทั้งนี้ เพื่อต้องการยกระดับสถานศึกษาในการขับเคลื่อนอาหารพื้นถิ่นสงขลา ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสอดรับกับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ต้องการผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านอาหารของยูเนสโก

โดย วอศ.สงขลา จะพัฒนาสถานศึกษาให้มีความโดดเด่นและเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทาง ที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เป็นภาคธุรกิจและบริการ ซึ่ง วอศ.สงขลา มีทั้งภาควิชาอาหารและโภชนาการ คหกรรมศาสตร์ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำงานร่วมกันในการที่จะผลักดันความโดดเด่นเรื่องของอาหารที่ดี ปลอดภัย มีคุณค่า มีรสชาติดี โดยจะปรับรูปลักษณ์อาหารพื้นถิ่นให้เข้ากับผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ในรูปแบบของ Chef’s Table ซึ่งเป็นอาหารฟิวชั่น

“…วัตถุประสงค์ของการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา หรือ Excellent Center ของ วอศ.สงขลา ก็เพื่อสร้างความโดดเด่นของเมนูอาหารพื้นถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตรในการผลิตอาหาร ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของอาหารสด หรืออาหารแปรรูป ซึ่ง วอศ.สงขลา มีความโดดเด่นในเรื่องของนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางด้านอาหาร โดยเฉพาะปีนี้เราได้รับรางวัลอันดับหนึ่งของภาคใต้ เข้าสู่การแข่งขันระดับชาติในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เป็นการแปรรูปเปลือกส้มโออบแห้งรสปลาหมึก ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าจังหวัดสงขลา ส้มโอหอมควนลังได้ประกาศเป็นสินค้าจีไอ ซึ่งจะใช้เปลือกส้มโอหอมควนลังมาแปรรูปเป็นอาหารอีกหนึ่งเมนู…” นายมนัสฌาน์ ชูเชิด กล่าว

นอกจากนี้ วอศ.สงขลา ยังได้พัฒนาครู นักเรียนให้สามารถสรรสร้างเมนูอาหารที่ทำมาจากวัตถุดิบในท้องถิ่นได้ เพราะเรามีเป้าหมายจะเป็นศูนย์กลางในการจัดการองค์ความรู้ (KM) ด้านอาหารพื้นถิ่น และวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ การช่วยขับเคลื่อนนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในการนำจังหวัดสงขลาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top