ข่าวการศึกษา

ม.อ.สุราษฎร์ธานี แถลงครบ 30 ปี เชิญศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า ระดมทุนสมทบ “กองทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์”

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาสุราษฎร์ธานี แถลงข่าวการจัดงานครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยจัดระดมทุนนำรายได้สมทบ “กองทุนเพื่อนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์” เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินในระหว่างศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เริ่มโครงการขยายการศึกษามายังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 ซึ่งจากการศึกษาพบว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีศักยภาพด้านต่าง ๆ สูง เหมาะสมที่จะจัดตั้งสถานศึกษาระดับสูง เพื่อรองรับการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชน ได้ให้ความสนับสนุนอย่างจริงจัง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยาเขตที่ 4 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยวันที่ 3 ธันวาคม 2533 วันสำคัญแห่งการเริ่มต้น การเติบโตของช่อศรีตรังที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นและตั้งใจ ในการที่จะพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน จนสามารถยืนต้นได้และเติบโตอย่างสง่างามในวันนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดกิจกรรมครบรอบ 30 ปี ในหลายรูปแบบ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 โดยมีทั้งการจัดกิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และกิจกรรมของคณะ หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย การออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 30 ปี กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กีฬา บันเทิงและนันทนาการ และการระดมทุน โดยในปี 2563 นี้ มีกิจกรรมที่จะเชิญชวนทุกท่านได้เข้าร่วมมากมาย อาทิ โครงการ PSU surat Virtual Run : 30 ปีวิ่งนี้เพื่อน้อง โครงการคาร์แรลลี่ 30 ปี ม.อ.สุราษฎร์ธานี โครงการแข่งขันฟุตเปตองการกุศล (แมตซ์นี้เพื่อน้อง) และโครงการ 30 ปี ม.อ. ตามรอยศาสตร์พระราชา

ทั้งนี้ เดือนธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 30 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยได้จัดกิจกรรมที่สำคัญ คือ กิจกรรมเดิน-วิ่ง มหิดลรำลึก ครั้งที่ 6 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันครบรอบ 30 ปี ม.อ.สุราษฎร์ธานี โดยเราได้จัดกรรรมขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวจะมีการรับบริจาคเพื่อนำสมทบกองทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้วย

กองทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จัดตั้งขึ้นต่อเนื่องจากการระดมทุนเมื่อครั้งการจัดกิจกรรมครบรอบ 25 ปี ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปดูแลศิษย์ปัจจุบันประสบปัญญาทางการเงิน หรือที่ประสบภัย ทั้งจากสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ และการประสบอุบัติเหตุ ซึ่งที่ผ่านมาได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาศิษย์ปัจจุบันไปแล้วหลายรายโดยสามารถบริจาคได้ตามจิตศรัทธา และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาสุราษฎร์ธานี​ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่องานสถาปนา เลขที่บัญชี 552-297244-0

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top