ข่าวทั่วไป

ม.อ. ร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวเป็นโปรตีนผงเสริมสุขภาพ

วันนี้ (31 ม.ค. 63) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่วิจัยเด่นชุมชนบางใบไม้ เยี่ยมชมผลงานการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบางใบไม้ โดยสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและนันทนาการ พร้อมเยี่ยมชมผลงานงานวิจัย “โปรตีนมะพร้าวผงสกัด เมืองสมุนไพร สุราษฎร์ธานี” โดย ดร.วิบูลย์ ป้องกันภัย สาขาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่การเรียนการสอนและงานวิจัย ณ สวนลุงสงค์ ซึ่งเป็นสวนมะพร้าวอินทรีย์พันธุ์พื้นเมืองเก่าแก่

“สวนลุงสงค์” เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำมันมะพร้าวบางใบไม้ ส่งเสริมการปลูกมะพร้าวแบบอินทรีย์ที่มีมาตรฐาน เพื่อนำผลผลิตมะพร้าวมาสร้างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ผ่านการวิจัย พัฒนา พร้อมดึงเทคโนโลยีเข้ามาใช้ร่วมกับภูมิปัญญาดั้งเดิมผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเป็นผลสำเร็จ นำมาสู่การแตกไลน์ผลิตเป็นเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพเกือบ 20 ชนิด โดยให้ความสำคัญกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล กระทั่งสามารถนำไปจำหน่ายบนเครื่องการบินไทย ตลอดจนในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ นอกจากนั้น ยังนำวัสดุเหลือใช้จากมะพร้าวมารังสรรค์เป็นชิ้นงานของใช้ เครื่องประดับตกแต่ง เป็นการสร้างมูลค่า สร้างรายได้มิให้สูญเปล่า อาทิ กะลามะพร้าว ผลิตเป็นอุปกรณ์ใช้เหยียบเพื่อบริหารเท้า

สำหรับ “สวนลุงสงค์” เป็นสวนของนายสมประสงค์ ศรีเทพ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 109 หมู่ที่ 9 ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสวนมะพร้าวอินทรีย์เก่าแก่ที่ปลูกขึ้นเพื่อยึดเป็นอาชีพมานานกว่า 60 ปี เป็นมะพร้าวพันธุ์พื้นเมือง และมีพื้นที่ปลูกรวมกว่า 70 ไร่ กระทั่งปัจจุบันได้ส่งมอบภารกิจหน้าที่ให้นายศุภชาติ ศรีเทพ ลูกชายรับช่วงบริหารงานต่อ

ดร.วิบูลย์ ป้องกันภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า คณะนักวิจัยได้มีการร่วมพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว หรือผลิตภัณฑ์โปรตีนมะพร้าวผง พร้อมบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมจากขั้นตอนการเหวี่ยงแยกน้ำกะทิของกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าว ผ่านกระบวนการการทำแห้งแบบพ่นฝอย ซึ่งจะได้โปรตีนมะพร้าวผงสีเหลืองปนน้ำตาลอ่อน ๆ แล้วนำไปบรรจุซองอลูมิเนียมฟรอยด์เพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น

โดยปกติโปรตีนที่ไม่ละลายน้ำนี้ไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ จนเมื่อทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พัฒนาโครงการเมืองสมุนไพรขึ้น และได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว เห็ดแครง และขมิ้นชันมาพัฒนา ในส่วนของผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวนั้น “สวนลุงสงค์” ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ได้นำน้ำมันมะพร้าวมาต่อยอดด้วยนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยมีการบูรณาการการทำงานของหลายหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จนได้ผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถแข่งขันกับเวย์โปรตีนได้ และเมื่อพิจารณาในเชิงธุรกิจแล้วมีความเป็นไปได้สูง โดยในอนาคตอาจเพิ่มรสชาติต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคได้ เช่น รสช็อกโกแลต รสวนิลา รสสตรอเบอร์รี่ เป็นต้น นอกจากนี้ อาจปรับโครงสร้างให้ทานได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น ผลิตเป็นโปรตีนมะพร้าวอัดเม็ด โปรตีนมะพร้าวเสริมวิตามินบี เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์โปรตีนมะพร้าวผง เหมาะสำหรับผู้สูงอายุซึ่งมักจะมีอัตราการสูญเสียมัดกล้ามเนื้อสูงกว่าวัยอื่น ๆ และจำเป็นต้องได้รับโปรตีนเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง และสามารถทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้น ยังเหมาะกับกลุ่มบุคคลผู้รักษาสุขภาพที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อ เพื่อเสริมโปรตีนให้กับเด็กวัยเจริญเติบโต และยังถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมอาหาร อาหารเสริม และเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เล็งเห็นคุณประโยชน์ของมะพร้าว และนำผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าว เพื่อพัฒนาเป็นโปรตีนผงเพื่อ ชงดื่มต่อยอดพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีมูลค่าเพิ่ม คิดค้นผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ และมีความแตกต่างสำหรับผู้บริโภคในปัจจุบัน

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top