ข่าวการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรม “ปกป้องตนเอง และคนที่คุณรักจากไวรัสโคโรน่า” พร้อมส่งความห่วงใย กำลังใจ และจัดการเรียนการสอนทางไกล ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ยังอยู่ ณ ประเทศจีน

วันนี้ (6 ก.พ. 63) ที่บริเวณลานสุขสันต์ @ PSU-SoN คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรม “ปกป้องตนเอง และคนที่คุณรักจากไวรัสโคโรน่า” ซึ่งภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า การล้างมือที่ถูกต้อง การใช้ผ้าปิดปากและจมูกที่ถูกต้อง เกมเสริมความรู้ การปฏิบัติตน การแจกแผ่นพับความรู้ พร้อมมอบผ้าปิดปากปิดจมูก และเจลล้างมือ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

นอกจากนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมยังได้พบ และพูดคุยกับอาจารย์พยาบาล นักศึกษาพยาบาลปริญญาตรี รายวิชาปฎิบัติการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ นักศึกษาพยาบาลปริญญาโท รายวิชาการพยาบาลขั้นสูงสำหรับผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ซึ่งได้ศึกษาหัวข้อการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มโรคติดต่อ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมห้องเรียนทางไกล ถ่ายทอดไปยังประเทศจีน พร้อมส่งความห่วงใย กำลังใจ และได้จัดให้มีการเรียนการสอนทางไกลให้กับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาที่ยังอยู่ที่ประเทศจีนในช่วงนี้ อีกด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งที่อยู่ในประเทศไทย และประเทศจีน ได้ศึกษาเรียนรู้ในห้องเรียนไปพร้อมกัน แม้จะมีเรื่องของการระบาดไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 อยู่ในขณะนี้ แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนแต่อย่างใด ซึ่งทางนักศึกษาเองรู้สึกซาบซึ้งใจ และขอบคุณทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นอย่างมาก ที่ได้จัดการเรียนการสอนทางไกล และส่งความห่วงใย รวมถึงกำลังใจไปให้อย่างต่อเนื่อง

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top