ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จัดงาน “ไทยช่วยไทย ใช้-ชิม-ช้อป โอทอปภาคใต้” พร้อมรณรงค์ลดการใช้พลาสติก โดยการนำถุงผ้ามาเอง

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนในชุมชน หรือหมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน และรายได้แก่ชุมชนในภาคใต้ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้จับมือกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา จัดงานแถลงข่าว “ไทยช่วยไทย ใช้-ชิม-ช้อป โอทอปภาคใต้” ขึ้น ณ บริเวณลานเวทีสุขภาพ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย รศ. นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดสงขลา และนายพงษ์สวัสดิ์ ยอดสุรางค์ ประธานเครือข่ายโอทอป บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้สนใจเข้าร่วมงาน และร่วมจับจ่ายซื้อสินค้ากันเป็นจำนวนมาก

ภายในงานมีการนำร้าน OTOP บางส่วนมาเปิดจำหน่ายสินค้า เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เลือกซื้อ ซึ่งการจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการ จะเริ่มขายในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2563 โดยแบ่งพื้นที่การจัดออกเป็น 2 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 บริเวณหน้าคลินิกตา และคลินิกหู คอ จมูก เก่า ซึ่งเป็นตำแหน่งกลางโรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างรอการปรับปรุง จะจัดเป็นพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าอุปโภค เสื้อผ้า ของแห้ง ของฝาก และผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน จำนวน 16 ร้าน และโซนที่ 2 บริเวณพื้นที่ว่างข้างอาคารศรีเวชวัฒน์ จัดเป็นพื้นที่จำหน่ายอาหาร และสินค้าบริโภคจำนวน 3-4 ร้าน ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้กลิ่นของอาหารไปรบกวนผู้ป่วย และคำนึงถึงความสะอาดของพื้นที่

รศ. นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า เนื่องจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีผู้มารับบริการประมาณ 10,000 คนต่อวัน หากมีการจัดพื้นที่เพื่อจัดงาน OTOP ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ ผู้ผลิตสินค้าจะมีพื้นที่ในการจำหน่าย กลุ่มที่ 2 คือ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วย และญาติที่มาโรงพยาบาลได้เลือก ใช้-ชิม-ช้อปสินค้า และผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตโดยตรง เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนในช่วงที่วิกฤตเศรษฐกิจ และในช่วงที่จะเกิดภัยแล้งตามทิศทางของรัฐบาล

นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน แทนพัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า พัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา พร้อมขอขอบคุณคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มอบโอกาสให้ผู้ประกอบการ OTOP ใช้พื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า คณะทำงานฯ ได้คัดสรรสินค้าคุณภาพ แบรนด์ OTOP จากสงขลา และในภูมิภาค ส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มช่องทางการตลาด กระจายรายได้ ถึงเศรษฐกิจชุมชน คนฐานราก กระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อสร้างพัฒนากลไกการทำงานของเครือข่ายเชิงรุกกระจายทุกพื้นที่ กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้ OTOP รุ่นใหม่ ได้มุ่งหน้าพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพ สู่มาตรฐานระดับสากลได้ในที่สุด ภายในงานผู้ประกอบการจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันทุกสัปดาห์ สินค้าหลากหลาย อาหาร ผ้า และเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของที่ระลึกของตกแต่ง เครื่องดื่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร สินค้าเกษตรปลอดภัย และอาหารชวนชิม ที่ได้รับการยอมรับคุณภาพ ภายใต้แบรนด์ OTOP สินค้า OTOP สงขลา โดยมีสินค้ามากกว่า 2,000 ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการมีมากกว่า 1,000 ราย เข้าร่วมงาน อาทิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องประดับ อาหาร ขนมขบเคี้ยว ผ้าปาเต๊ะ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก เครื่องแกงปักษ์ใต้ ผลิตภัณฑ์บาติกย้อมยางกล้วย สาธิตการทำสินค้าโอทอป และการเลือกซื้อ พร้อมร่วมชมสินค้าโอทอปจากผู้ผลิตโดยตรง ซึ่งได้มีการรณรงค์ช่วยกันลดการใช้พลาสติก โดยการนำถุงผ้ามาเอง

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top