ข่าวทั่วไป

มท.2 เดินหน้านำท้องถิ่นผลิต และแจกหน้ากากทางเลือก พร้อมกำชับ ตม. ตรวจเข้มคนเข้า-ออก ทุกด่าน เฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง

วันนี้ (9 มี.ค. 63) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง 16 อำเภอ เข้าร่วมรับมอบนโยบาย จำนวนกว่า 200 คน

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กระทรวงมหาดไทย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการทำหน้ากากทางเลือกเพื่อป้องกันตนเองสำหรับประชาชน โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลาง จำนวน 225 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากทางเลือกให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 50 ล้านชิ้น โดยประชาชนทุกครัวเรือนสามารถช่วยกันผลิตเพื่อใช้เอง ซึ่งหน้ากากอนามัยดังกล่าว สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยต้องหมั่นซักทำความสะอาดอยู่เสมอ จะช่วยแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอ อีกทั้ง เป็นการป้องกันโรคได้ เพราะเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และขณะนี้ หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ทั้งการส่งออก และการกักตุน จึงต้องมีการแจ้งต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ต้องจำหน่ายไม่เกินชิ้นละ 2.50 บาท หากพบการจำหน่ายเกินราคาจะมีความผิดทางกฎหมาย

พร้อมกันนั้น ได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการเร่งด่วนในการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องโรคไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในส่วนของการสร้างการรับรู้ และการเตรียมการที่ถูกต้องเพื่อป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) รวมถึงการทำความสะอาดห้องทำงาน อุปกรณ์บนโต๊ะทำงานด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค การล้างมือที่ถูกต้องให้กับบุคลากรในหน่วยงาน การตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายให้กับบุคลากรในหน่วยงานด้วยเครื่องวัดไข้ดิจิทัลแบบยิงหน้าผาก และกำชับด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกด่านคุมเข้มมาตรการป้องกันโรคดังกล่าวอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ไม่เผยแพร่ หรือแชร์ส่งต่อข้อมูลข่าวลือ เพื่อป้องกันข่าวปลอมที่อาจทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อน ป้องกันการตื่นตระหนก และขอยืนยันว่ารัฐบาลยังควบคุมสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในระยะ 2 ได้ ไทยยังไม่เข้าสู่การระบาดในระยะที่ 3 และย้ำว่ารัฐบาลจะดูแลการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิดให้ดีที่สุด พร้อมได้เน้นย้ำให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจกจ่ายหน้ากากทางเลือกแก่พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกครัวเรือน

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top