ข่าวทั่วไป

สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ม.อ. จับมือ 5 คณะ เร่งสร้างการรับรู้ “สมุนไพรไทยกระตุ้นภูมิคุ้มกันไวรัส” เน้นรับประทานอาหารให้ชาญฉลาด ด้วยการบริโภคที่หลากหลาย

วันนี้ (10 มี.ค. 63) ที่ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (ตึก LRC) ชั้น 14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฏหมายและบริการวิชาการ เปิดการเสวนา “สมุนไพรไทยกระตุ้นภูมิคุ้มกันไวรัส” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย รศ. ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ นักวิจัยศูนย์วิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ รศ. นพ.ศรัญญู ชูศรี ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์สมพร ชาญวณิชย์สกุล อาจารย์ผู้มีความรู้ ความสามารถ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย ดำเนินรายการโดย รศ. ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้สนใจ ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฏหมายและบริการวิชาการ กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ สิ่งที่ทำได้ดีที่สุด คือ การป้องกันตนเอง และคนในครอบครัว หนึ่งในวิธีที่สามารถทำได้ คือ การรับประทานสมุนไพรใกล้ตัวที่หาได้ในครัวเรือน อาทิ ขมิ้น พริก ขิง ข่า ตะไคร้ มะนาว ฯลฯ เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรค เช่น ไวรัส เป็นต้น ซึ่งขอย้ำว่าสมุนไพรดังกล่าว เป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ไม่ใช่เป็นการรักษาโรค

ดังนั้น ทาง ม.อ. โดยสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม จึงได้ร่วมกับคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย และคณะเภสัชศาสตร์ จึงได้จัดการเสวนา “สมุนไพรไทยกระตุ้นภูมิคุ้มกันไวรัส” ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานสมุนไพรไทย พร้อมให้ทุกคนตระหนักในการป้องกันตนเอง และคนในครอบครัวด้วยสมุนไพรไทย นอกเหนือจากการป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในที่ชุมชน และการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

รศ. ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ นักวิจัยศูนย์วิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ กล่าวว่า การวิจัยเรื่องสมุรไพรไทยในการสร้างภูมิคุ้มกันโรค เริ่มเป็นที่สนใจ และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากตั้งแต่การระบาดของโรคซาร์ส เมื่อหลายสิบปีก่อน ซึ่งไวรัสโรคซาร์สอยู่ในกลุ่มปอดอักเสบกลุ่มเดียวกับโรคไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ มีการวิจัยค้นพบว่า “พลูคาว” ซึ่งปกติคนไทยรับประทานเป็นอาหารอยู่แล้ว ถือเป็นผัก มีผลในการกระตุ้นอิมมูน (Immune) หรือภูมิคุ้มกัน ภูมิต้านทานโรคได้

ดังนั้น การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายตนเองได้ดีที่สุด คือ การรับประทานอาหาร สมุนไพร ผัก และผลไม้หลากสีในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มาก หรือน้อยจนเกินไป เพราะหากรับประทานมากเกินความจำเป็น จะทำให้ตับ และไต ทำงานหนักขึ้น จึงเน้นย้ำให้ทุกคนรับประทานอาหารให้ชาญฉลาด ด้วยการบริโภคที่หลากหลาย ปลอดสารพิษ เพื่อการป้องกันตนเองจากโรคต่าง ๆ รวมทั้งโรคไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top