ข่าวประชาสัมพันธ์

ทหญ. เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แนะผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ เผื่อเวลาในการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง 1-2 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการล่าช้า

นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ กล่าวว่า เนื่องด้วย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อยกระดับมาตรการการคัดกรองภายในอาคารผู้โดยสาร จะเริ่มทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้โดยสารที่มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยผู้โดยสารขาออกจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ทุกคน จะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบว่ามีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะเข้าสู่ขั้นตอนขบวนการที่กำหนดไว้ต่อไป เพื่อลดความเสี่ยงและลดโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้มากที่สุด

จึงขอให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทาง ก่อนขึ้นเครื่อง 1-2 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการล่าช้าอันเนื่องมาจากกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเที่ยวบินและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) หมายเลขโทรศัพท์ 0-7422-7000 และ 0-7422-7001-3

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top