ข่าวทั่วไป

“สงขลานครินทร์” จัดกิจกรรมเพื่อเพื่อนมนุษย์ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยองค์การบริหารองค์การนักศึกษา ร่วมกับชมรมนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเพื่อเพื่อนมนุษย์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ โดยจัดให้มีการรับบริจาคโลหิต จำหน่ายหนังสือมือสอง การจำหน่ายผ้าสร้างสุข นำรายได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสมทบทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสอนทำเจลล้างมือ เพื่อป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีบุคลากร รวมทั้งนักศึกษาให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวว่า วันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวันที่ชาวสงขลานครินทร์ทุกคนภาคภูมิใจ ซึ่งพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 12 มีนาคม 2511 มีผลบังคับใช้ วันที่ 13 มีนาคม 2511 เราจึงถือว่าวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชบิดา ที่เราชาวสงขลานครินทร์ยึดถือ คือ “ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ภารกิจของมหาวิทยาลัย จึงเป็นการสร้างกำลังคนให้กับประเทศ ให้มีความรู้ เป็นคนดี สร้างประโยชน์ให้กับสังคม สร้างองค์ความรู้ การวิจัยนวัตกรรมต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ อีกมิติหนึ่งทางด้านสังคม มหาวิทยาลัยได้ให้บุคลากร นักศึกษา คณาจารย์ รวมทั้งศิษย์เก่า น้อมนำพระราชปณิธาน ซึ่งสมเด็จพระราชบิดา กรมหลวงสงขลานครินทร์ ได้พระราชทานไว้ เพื่อให้เป็นคนดีออกไปดูแลสังคม มีจิตอาสา มีใจพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น

สำหรับกิจกรรมในวันสถาปนามหาวิทยาลัย จะเน้นให้นักศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์ เช่น การบริจาคโลหิต การให้ความรู้การทำเจลล้างมือเพื่อดูแลสุขภาพ นำความรู้เผยแพร่ต่อชุมชนในภาวะที่เกิดเหตุการณ์ การจำหน่ายหนังสือมือสอง เพื่อนำเงินไปบริจาคช่วยเหลือสังคม รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส ดูแลในสิ่งที่ทำได้ในบริบทของนักศึกษา ที่สำคัญ คือ กระตุ้นสร้างแบบอย่าง ให้กับบุคลากร และนักศึกษา รวมทั้งศิษย์เก่าที่ออกไปทำงานในสังคม ให้เห็นว่า “เรื่องของจิตอาสา” การออกไปดูแลสังคมเป็นภารกิจที่ลูกสงขลานครินทร์ทุกคน ถือเป็นภารกิจสำคัญ ไม่ว่าจะอยู่ในมหาวิทยาลัยทั้ง 5 วิทยาเขต หรือสำเร็จการศึกษาไปแล้ว

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การดูแลสังคม สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม การทำงานต่าง ๆ สอดคล้องกับภาพใหญ่ของประเทศด้วย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริ เรื่องการสร้างจิตอาสาให้กับประเทศ มหาวิทยาลัยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่มีอาสาสมัครสงขลานครินทร์ “จิตอาสา” เพื่อสนองพระราชดำริของพระองค์ ซึ่งก็จะสอดคล้องเป็นเรื่องเดียวกับปณิธานของสงขลานครินทร์ ด้วย เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญ มหาวิทยาลัยจะนำไปบูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา การทำประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อสังคม ซึ่ง “ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ถือเป็นหัวใจในการทำงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top