ข่าวทั่วไป

สถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลนครหาดใหญ่ แห่งที่ 2 (ตลาดเกษตร) เพิ่มมาตรการรับมือ COVID-19

สถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลนครหาดใหญ่ แห่งที่ 2 (ตลาดเกษตร) เพิ่มมาตรการรับมือ COVID-19

1.ตั้งจุดคัดกรองผู้โดยสาร โดยบริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับผู้โดยสารและพนักงานขับรถ เพื่อเป็นการคัดกรองโรคเบื้องต้น

2.บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ จุดคัดกรอง จุดจำหน่ายตั๋ว ให้กับพนักงานขับรถและผู้โดยสาร

3.เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกวัน โดยใช้แอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เค้าท์เตอร์บริการ ที่จับประตู บานหน้าต่าง ห้องน้ำ

และ 4.ขอความร่วมมือพนักงานจำหน่ายตั๋วและพนักงานขับรถ สวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top