ข่าวประชาสัมพันธ์

สนง.ขนส่งจังหวัดสงขลา แนะ การปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์ หรือสิ่งของ

นายวสันต์ ยี่ตัน ขนส่งจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างรวดเร็ว และขยายตัวเป็นวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กรมการขนส่งทางบก จึงเห็นสมควรประกาศข้อแนะนำสำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์ หรือสิ่งของ ดังนี้

1.กำชับให้ผู้ขับรถสวมใส่หน้ากากอนามัย ขณะเดินทางไปสถานที่ ที่มีคนหนาแน่น หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดมือ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสปาก ตา และจมูก ซึ่งเป็นช่องทางการติดเชื้อโรคได้ รวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสบุคคลอื่นในขณะเดินทาง

2.เพิ่มความถี่ในการดูแล และทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในรถบรรทุก สถานประกอบการขนส่ง และสถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ เช่น อุปกรณ์ และเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน มือจับปิด-เปิดประตู ที่จับบริเวณประตูรถ ที่นั่ง ราวจับบันได บันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟต์ และห้องน้ำ เป็นต้น

3.ติดตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจล เพื่อให้บริการแก่ผู้ขับรถ รวมถึงพนักงานในพื้นที่ส่วนกลาง และบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น บริเวณทางเข้า-ออก สถานประกอบการขนส่ง

4.กำชับให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน และให้มีการตรวจสอบสภาพร่างกายผู้ขับรถ และเจ้าหน้าที่ โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อคัดกรองรายวัน ก่อนปฏิบัติงานทุกวัน หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไอ เจ็บคอ หอบ เหนื่อย จะต้องให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และให้พบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย หรือติดต่อกรมควบคุมโรค เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

และ 5.ให้มีการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และรณรงค์แนะนำการปฏิบัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 แก่ผู้ขับรถ และเจ้าหน้าที่ ในสถานประกอบการขนส่ง ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ และสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นต้น

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top