ข่าวทั่วไป

ผู้ว่าฯ สงขลา ลงพื้นที่ตรวจห้างฯ ดังหาดใหญ่ ชมต้นแบบการใช้ชีวิตแบบ “New Normal”

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ โดยมีนายสรัล ตันติจำนรรจ์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานปฏิบัติสาขา-ภาคใต้ สายงานบริหารทรัพย์สิน และนายปรีดี ปรัชญ์ดำรงกิจ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ให้การต้อนรับ เพื่อเพิ่มความมั่นใจของประชาชนที่มาใช้บริการ

ทั้งนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ได้เดินหน้าตามแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เพื่อยกระดับมาตรการความสะอาดและความปลอดภัยเชิงรุก ส่งเสริมให้เป็นแผนแม่บทค้าปลีกที่จะเป็นบรรทัดฐานใหม่ให้กับสังคมตาม “New Normal” ที่เปลี่ยนแปลงไป เชื่อมั่น “พลังประเทศไทย” จากความร่วมมือของประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน พร้อมย้ำเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการสนับสนุนให้ประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” แต่หากจำเป็นต้องมาใช้บริการที่ศูนย์การค้า ก็มั่นใจได้กับมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยสูงสุดที่เตรียมไว้รองรับ โดยได้จำลองสถานการณ์ให้เห็นในร้านค้าต่าง ๆ อาทิ ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร ร้านแฟชั่น ธนาคาร และร้านโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

นายปรีดี ปรัชญ์ดำรงกิจ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ กล่าวว่า โดยในระหว่างที่สถานการณ์การติดเชื้อในประเทศยังไม่แน่นอนนั้น ทางเซ็นทรัลพัฒนา ไม่ได้นิ่งนอนใจจึงได้ริเริ่มการจัดทำ แผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ให้ทุกสาขาทั่วประเทศปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อยกระดับมาตรการความสะอาดและความปลอดภัยในเชิงรุกไว้ล่วงหน้า ที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงกับศูนย์การค้า ร้านค้า และพนักงานทุกคน เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการลดการแพร่ระบาด และทำให้ทุกคนในศูนย์การค้าทุกแห่งของเซ็นทรัลพัฒนา ปลอดภัยขั้นสูงสุด

อีกทั้ง เพื่อตอบรับ “New Normal” หรือพฤติกรรมของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งบริษัทฯ ไม่สงวนสิทธิ์ในแผนงานนี้ เพื่อส่งเสริมให้เป็นแผนแม่บทในการดำเนินกิจการค้าปลีกของประเทศ และกำหนดบรรทัดฐานใหม่ให้กับสังคมนับจากนี้ไป ซึ่งครอบคลุมในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยใน 5 แกนหลัก กว่า 75 มาตรการ ได้แก่

1.การคัดกรองอย่างเข้มงวด

2.มาตรฐาน Social Distancing ทุกจุด

3.การติดตามเพื่อความปลอดภัย

4.การใส่ใจในความสะอาดทุกจุดสัมผัส

และ 5.แนวทางลดการสัมผัส (Touch less) โดยขอความร่วมมือจากพันธมิตรร้านค้าในศูนย์การค้าให้ร่วมกันดำเนินตามแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” เพื่อฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ทดลองริเริ่มการใช้มาตรการนี้และปฏิบัติได้จริงในโซนซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าที่ทางภาครัฐอนุญาตให้เปิดให้บริการเพื่อการดำรวชีวิตของประชาชน

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top