ข่าวประชาสัมพันธ์

จ.สงขลา ขานรับมาตรการรัฐบาล พร้อมนำ AOT Airports Application เฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 กรณีเดินทางเข้าจังหวัดโดยเครื่องบิน

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า หลังมีการผ่อนปรนให้สถานประกอบการบางส่วนเปิดบริการได้ รวมถึงการปฏิบัติกรณีเดินทางเข้าจังหวัดโดยเครื่องบิน ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้ใช้ AOT Airports Application ในการช่วยให้รัฐบาลสามารถเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ COVID-19 โดยผู้โดยสารจะต้องดาวน์โหลด Application และลงทะเบียนอัพโหลดภาพบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางพร้อมกรอกเอกสารภายใน Application ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำหรับจังหวัดสงขลา ผู้โดยสารขาเข้า ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จะต้องกรอกเอกสารผ่าน QR code ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดมาตรการคัดกรองต่อเป้าหมายผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขสามารถไปติดตามยังที่อยู่อาศัยได้ เมื่อผู้โดยสารข้อมูลเรียบร้อยสามารถแสดง QR code หรือแสดงเอกสารแบบฟอร์มที่ทางออกท่าอากาศยาน เพื่อเดินทางต่อไป ซึ่งข้อมูลจะเข้าระบบของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถแจ้งไปยังพื้นที่ให้ทราบได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ เมื่อถึงที่พักอาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือโรงแรม ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในพื้นที่พำนักอาศัย เพื่อดำเนินการตามมาตรการกักตัวที่บ้าน 14 วัน (Home Quarantine) โดยเคร่งครัด ห้ามออกนอกเคหสถานโดยไม่มีเหตุอันควร หากตรวจสอบพบการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนจะต้องไม่ประมาทในการดูแลตนเอง ขอให้อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ พร้อมทำตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง ทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น ล้างมือบ่อย ๆ ที่สำคัญอีกประการ คือ จะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถาน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top