ข่าวทั่วไป

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา แนะประชาชนหากว่างงาน ถูกเลิกจ้าง หรือลาออกจากงาน อย่าตกใจ สู้ภัย COVID-19 ไปด้วยกัน

นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา มีภารกิจหลักในการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายด้วยความห่วงใยพี่น้องแรงงานไทย ที่ได้รับผลกระทบต้องว่างงานจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ได้จัดเตรียมตำแหน่งานว่าง และช่องทางการเข้ารับบริการไว้หลายช่องทาง เพื่อลดความแออัด และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่มองหางานทำ ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง หรือลาออกจากงาน เข้าใช้บริการผ่านระบบ e-Service ดังนี้

1.สมัครงานผ่านระบบ Smart Job Center

-เข้าสู่เว็บไซต์ http://smartjob.doe.go.th หรือสแกน QR CODE

-ลงทะเบียนสมัครงาน

-ค้นหาตำแหน่งงานว่าง เลือกสมัครงานตามที่ต้องการ

-รอสัมภาษณ์งานจากนายจ้าง

2.ขึ้นทะเบียน รายงานตัว ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ที่ถูกเลิกจ้าง หรือลาออกจากงาน ซึ่งคนหางานที่จะได้รับสิทธิผู้ประกันตนกรณีว่างงาน จะต้องเป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน

-เข้าสู่เว็บไซต์ http://empui.doe.go.th หรือสแกน QR CODE

-ตรวจสอบข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน

-กรอกประวัติส่วนตัว แล้วคลิ๊กลงทะเบียน

-ดำเนินการขึ้นทะเบียน โดยกรอกวุฒิการศึกษา ตำแหน่งจังหวัดที่ต้องการทำงาน บันทึกการขึ้นทะเบียน ระบบออกใบนัดรายงานตัวเพื่อรายงานตัวเดือนละ 1 ครั้ง

-ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานกับสำนักงานประกันสังคุม โดยเข้าไปยื่นผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือยื่นที่สำนักงานประกันสังคมได้ทุกแห่ง

กรณีผู้ที่ไม่สามารถใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ สามารถติดต่อได้ที่ 1.สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา อาคารสรรพากร (หลังเก่า) ชั้น 2 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โทร.08-8587-1262 , 0-7431-4845 และ 2.ศูนย์จัดหางาน สาขาหาดใหญ่ เลขที่ 91 , 93 ถนนโชติวิทยะกุล 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.08-8788-5945, 0-7423-4089

จึงขอประชสัมพันธ์ให้ผู้ที่ประสงค์จะหางานทำ ผู้ที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้างได้รับทราบ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ โทร.0-7431-4845 ในวันและเวลาราชการ “บริการด้วยใจ เพื่อคนไทย มีงานทำ”

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top